Bærekraft

Vi bygger for en bærekraftig framtid, på en bærekraftig måte.

Langsiktige løsninger

NRC Group leverer infrastrukturløsninger med lang levetid og lave utslipp. Måten vi gjør det på er viktig for oss – og for våre omgivelser.

Mål om reduksjon av klimagassutslipp

0%

innen 2025
Minimum sorteringsgrad

0%

per år

Våre mål

Vi har forpliktet oss til klimamålene i Parisavtalen og jobber kontinuerlig med måter å redusere utslippene våre på. Innen 2025 skal vi ha redusert våre klimagassutslipp med minimum 30 prosent og innen 2050 har vi ambisjon om å nå nullutslippsvisjonen. Vi har også bestemt oss for å ha en årlig sorteringsgrad på minst 70 prosent, og har ambisjoner om null avfall på sikt.

Slik når vi målene våre

Vi jobber hele tiden med å redusere utslippene våre, sortere og gjenbruke materialer. Mange av våre tiltak er like praktiske som de er effektive, som å investere betydelig i lastebiler som kjører på biogass og redusere tiden maskinene våre går på tomgang.

Identifisering av de mest vesentlige temaene, er nøkkelen til å innføre de riktige tiltakene. Vi har iverksatt en rekke tiltak for å hindre belastninger på miljøet, men også tiltak for å løse sosiale og etiske utfordringer.

Helse og sikkerhet for våre ansatte er vår prioritet nummer én, men for å nå alle våre bærekraftsmål, må vi også lykkes med å oppfylle våre sosiale ambisjoner, våre miljømål og våre krav til etisk forretningsdrift.

Vi er åpne om våre resultater

Vi ønsker å være transparente og åpne om hva vi gjør og hvilke resultater vi oppnår. På disse sidene kan du lære mer om hvordan vi jobber med bærekraft i NRC Norge. Det gjelder miljø, helse, sikkerhet og sosialt ansvar. Du kan også lese om hvordan vi bidrar til FNs bærekraftsmål.

For en dypere forståelse av hvordan vi jobber med bærekraft og våre resultater, kan du se i vår årlige bærekraftsrapport.

Ved å sette oss mål og være åpne om resultatene våre, ønsker vi å vise våre fremskritt på en sannferdig måte og bygge tillit blant våre interessenter.

Anders Gustafsson, CEO NRC Group

Slik bidrar vi til å nå FNs bærekraftsmål

Klima

Vi bygger robuste infrastrukturløsninger for lavutslippstransport, og legger dermed til rette for rettferdig, tilgjengelig og pålitelig offentlig transport. Vi har satt oss klare mål for reduksjon av klimagassutslipp, basert på utslippene vi hadde i 2021.

Les mer

Sirkularitet

Alt avfall, farlige stoffer og utslipp forårsaket av vår aktivitet, håndteres i henhold til nasjonale regelverk, våre retningslinjer og formelle styringssystemer for miljø. Vi har gjort en betydelig innsats for å forebygge, redusere, gjenbruke og resirkulere avfall.

Les mer

Miljøhensyn

Vi bygger solide infrastrukturløsninger for lavutslippstransport, og bidrar dermed til at det legges til rette for rettferdig, tilgjengelig og pålitelig offentlig transport.

Les mer

Likestilling

Vi har iverksatt rekrutteringstiltak rettet mot kvinner. Dette gjelder alle roller, inkludert våre lærlingplasser. NRC Norge er partner i Diversitas med mål om å øke kvinneandelen i bygg- og anleggsbransjen.

Les mer

Anstending arbeid

Vi har iverksatt et omfattende helse- og sikkerhetsprogram for alle ansatte og annet mannskap som jobber for oss.

Les mer

Styring

Gjennom et omfattende etikkpolicy- og overholdelsesprogram, med fokus på åpenhet, anti-korrupsjon, anti-bestikkelse, rettferdig konkurranse og forsyningskjedens integritet, er ansatte opplært i å sikre en sikker og ansvarlig drift. Rutiner og systemer for varsling etableres i henhold til arbeidsmiljøloven. I Norge er selskapet sertifisert med ISO 37001, som er den internasjonalt anerkjente ISO-standarden for styringssystemer mot bestikkelser.

Les mer
Neste tema: Miljø

Vi vil skape uten å ødelegge

Vi når våre bærekraftsmål gjennom måten vi driver virksomheten på og måten vi jobber hver eneste dag. Dette er slik vi gjør det.