Vil du jobbe i NRC Group?

Vi er i vekst og trenger flere hoder og hender til å bygge fremtidens bærekraftige infrastruktur.

Å jobbe med oss skal være meningsfylt, lærerikt, utviklende og trygt. Lurer du på hva vi mener med det?

Du kan utgjøre en forskjell

Mange av våre prosjekter er store og komplekse. Likevel vil du fort skjønne at vi leverer infrastruktur, ikke byråkrati. Hos oss kan du utfordre etablerte sannheter for å jobbe frem mer effektive og bærekraftige løsninger, som er til nytte for mange mennesker, hver eneste dag, i generasjoner framover. Gjennom samarbeid på tvers av prosjekter og land, lærer vi mye av hverandre.

Du setter spor i samfunnet

Når vi knytter byer og mennesker sammen, bygger vi ikke bare bærekraftig infrastruktur, vi gjør det også på en bærekraftig måte. Gjennom gode valg av materialer, maskiner og prosesser, ved å satse på ny teknologi og ikke minst investere i mangfoldig kompetanse, bygger vi fremtidens transportløsninger. Våre ambisiøse mål for å redusere utslipp, preger måten vi løser oppdragene våre på, og hvordan du utfører jobben din.

Du får en jobb å trives i

Vi er opptatt av at alle skal ha det bra på jobb. Det gjelder alle roller, og det skal du merke fra dag én. Åpenhet og tillitt er stikkord for vår kultur, derfor vil du oppleve at du får ansvar og eierskap tidlig hvis du ønsker det. Du får også kolleger med godt humør og en arbeidsplass som verdsetter sosiale sammenkomster, ofte i regi av vår Begeistringskomité.

Du utvikler deg

Vi legger til rette for at du gjennom hele din karriere hos oss skal utvikle deg og lære mer. Gjennom NRC-skolen får alle opplæring og skreddersydde kurs. Vi verdsetter engasjement og driv, og vil løfte talenter fram. Går du inn i en lederrolle, kan du få muligheten til å delta i et omfattende lederutviklingsprogram.

Du er trygg på jobb

Ingenting er viktigere for oss enn din sikkerhet. Det gjelder sosialt og fysisk, enten du sitter på kontor eller jobber ute i prosjektene. Å bygge en god kultur for helse og sikkerhet er viktig i våre opplæringsprogram. Du skal komme trygt hjem fra jobb hver dag. Om livssituasjonen endrer seg, vil vi møte deg med støtte og fleksibilitet.

Møt menneskene i NRC Group

Jeg anbefaler andre å komme og være en del av NRC Group. Det er en bra arbeidsplass!

Alexander Bakkejord-Lien

Maskinfører

Jeg synes infrastruktur- og bynære prosjekter er veldig spennende. Man får være med på å bygge noe man skal bruke selv.

Martine Jonsson

Prosjektleder

Jeg gleder meg til å dra på jobb hver dag, og det har jo noe med arbeidsoppgavene å gjøre, men også de jeg jobber med. I NRC Group sitter latteren løst.

Johanne Gjerstad

Prosjektingeniør

Det jeg liker best med jobben, er å følge et prosjekt fra tegnebrettet til ferdig produkt.

Jan Tore Andreassen

Anleggsleder

Jeg har gode kolleger, gode ledere og varierte arbeidsoppgaver. Kollegene mine er hjelpsomme. De stiller opp, og vi løser vanskelige oppgaver sammen.

Michael Holst Ormstad

Elektriker

I NRC Group har jeg fått jobbe med de største og mest komplekse jernbaneprosjektene i Norge, helt fra tilbudsfasen.

Sindre Sæteren

Tilbudsleder

Vi har startet Begeistringskomiteen fordi det er viktig å få et avbrekk fra prosjektlivet, og rett og slett ha det gøy sammen med ulike aktiviteter som sport, quiz og god mat og drikke.

Martin Holst-Olsen

Juridisk direktør og advokat

Det er bra miljø her! I min jobb må man være litt streng av og til. Med ansvar for sikkerhet er det jobben min å si ifra om hvordan enkelte ting skal være, mens andre ganger må man ha det gøy.

Kai Kasper Glæserud

Prosjektkoordinator og leder for sikkerhet

Verdiene våre

Troverdig
Troverdig

Vi jobber etter høye etiske standarder.​ Vi holder det vi lover, og leverer etter avtalt tid, budsjett og kvalitet. For oss er et løfte et løfte - og det skal holdes.​

Omtenksom
Omtenksom

Vi bryr oss om sikkerheten til våre ansatte og samarbeidspartnere. ​Vi støtter og utvikler våre ansatte, ​og er vårt ansvar bevisst for å skape et bærekraftig samfunn.

Gründersjel
Gründersjel

Vi leverer infrastruktur, ikke byråkrati.

Vi er drevet av en sterk kommersiell teft, og søker kontinuerlig etter de beste løsningene.​