Dette er våre tjenester

Kjernevirksomhet

Vi leverer langs hele linja

NRC Group er totalleverandør, noe som betyr at vi leverer alt som kreves for ethvert jernbaneprosjekt. Vi møter våre kunder med et vidt spekter av kompetanse og bidrar til hele eller deler av byggeprosessen.

Jernbanerelaterte tjenester

Grunnarbeid

Stabile spor trenger en stødig grunn og solid konstruksjon. I det nordiske landskapet kan dette kreve mye. Grunnarbeidet består blant annet av utgraving, transport og sortering av masser, graving samt tilrettelegging for vann- og avløpssystem.

Signalsystem

Signalsystemet er avgjørende for at togtrafikken skal avvikles effektivt og trygt. Dersom det oppstår feil, menneskelig eller teknisk, oppdager signalsystemet det og varsler umiddelbart.

Telekom

Uten kommunikasjon, ingen togtrafikk. Et digitalt telekomsystem er nødvendig for å sikre forbindelse mellom mannskap på togene og operatører, kontroll av teknologisk utsyr, samt informasjon til passasjerene. Dette er et spennende felt for alle som er interessert i radio og overføringssystemer.

Elektro

Framtidens jernbane er 100 prosent elektrisk, noe som krever mye strøm. Løsningen er flere matestasjoner langs linjene, stasjoner som forsyner togene med elektrisitet.

Kontaktledningsnett

Kontaktledningsnettet består av mange komponenter som kreves for å sikre strømtilførselen til den elektriske togtrafikken. Dette inkluderer ledninger, master, brytere og systemer for returstrøm.

Spor

Et spor er langt mer enn skinner og sviller. Et komplett jernbane- eller trikkespor med master, elektrosystemer, fiskeplater, brytere og overganger er en sammensatt konstruksjon, som krever presise vurderinger og god innsats fra eksperter på en rekke områder. Vil du bli med på et lag som setter nye spor i felleskap? Ta en titt på karrieresidene våre!

Stasjonsbygninger

En stor stasjonsbygning med billettkontor og en kafé – eller bare beskyttelse mot vær og vind med en digital rutetabell? Stasjonene er pulsen til enhver jernbanelinje, de er gode knutepunkter og møteplasser for lokalsamfunn. Stasjoner er også en del av det vi bygger.

Terminalbygninger

Alt kommer til en ende, også jernbanelinjer. Har du noen gang lurt på hvor togene tilbringer natten, hvor vognene blir vasket og fikset? Velfungerende terminalbygninger er viktige for alle typer jernbane.

Kvalitet utenfor sporene

Som totalleverandør, byr NRC Group på hele spekteret av tjenester som trengs i et jernbaneprosjekt. Vår spesialkompetanse og våre bærekraftige arbeidsmetoder kommer også til nytte i andre prosjekter, som rivning, massetransport og grunnarbeider, for eksempel på steder som ligger tett ved jernbanelinjer, i vannkanten ved havner, eller hvor bygningene står tett, som inne i en bykjerne. Vi blir helst med helt fra planleggingsfasen slik at vi kan bidra sammen med kundene til å finne de beste løsningene for sortering, gjenbruk og bærekraftig drift.

Betongarbeider

Vi tar på oss små og store betongoppdrag. Dersom det er mulig, foretrekker vi å bruke lavutslippsbetong, og vi jobber alltid med å optimalisere betongvolumene. Kompliserte konstruksjoner i og ved vann er vår spesialitet, for eksempel kaianlegg, dammer og broer.

Grunnarbeider

En ordentlig jobb med grunnlaget er avgjørende for et vellykket byggeprosjekt. Fra klarering av tomta til utgravinger, dreneringssystem og transport, samt spunting og peling – vi tar hånd om det.

Resirkulering

Behov for å rive ned en gammel bygning? Vårt datterselskap NRC Kept AS river, mudrer, rydder og resirkulerer, alltid med hensyn til sikkerhet og miljø.

Massetransport

Vårt datterselskap Gunnar Knutsen AS er totalleverandør av tjenester innen massetransport. Selskapet tar på seg både mindre og mer komplekse transportoppdrag. Målet er alltid at arbeidet skal holde høy kvalitet, gjøres effektivt og så bærekraftig som mulig. Flere av lastebilene går nå på biogass, noe som er et viktig bidrag for å redusere selskapets CO2-utslipp.