Styring

Vi sikrer en etisk forretningsdrift

Vår suksess er bygget på tillit, og forretningsdriften vår skal holde de høyeste etiske standarder. Dette krever at vi aktivt gjennomgår retningslinjene og praksisen vår, og at vi hele tiden ser etter felter hvor vi kan bli bedre.

Det er viktig for oss å drive etisk forsvarlig. Vi overvåker og rapporterer åpent om hvordan vi lever opp til regelverk og våre egne standarder.

Martin Holst-Olsen, juridisk leder NRC Group Norway

Vi passer på at vi driver etisk forsvarlig

NRC Group jobber aktivt med å overvåke vår egen virksomhet grundig for å forsikre oss om at vi følger lover og regler og at vi lever opp til høye etiske standarder. Vi har kontrollrutiner for å hindre korrupsjon og bestikkelser, samt sikre rettferdig konkurranse. Vi følger opp at underleverandører også driver lovlig og etisk. I henhold til Arbeidsmiljøloven har vi etablert rutiner for varslersaker.
«The Business Ethics and Code of Conduct Policy» er NRC Groups viktigste styringsdokument for en etisk forretningspraksis.

Opplæring mot korrupsjon

Alle ledere i Norge, Sverige og Finland deltar på workshops og kurs for å forberede dem på å håndtere etiske utfordringer. Her lærer de å identifisere og håndtere situasjoner som involverer korrupsjon, for eksempel hva som skal gjøres om noen blir tilbudt personlige tjenester eller økonomisk godtgjørelse.

Sertifisert styringssystem mot bestikkelser

NRC Group Norge har vært ISO 37001-sertifisert siden 2019. Dette er den internasjonalt anerkjente ISO-standarden for styringssystemer mot bestikkelser. Hvert år gjør vi en risikoanalyse som ledd i sertifiseringsprosessen. NRC Group Norge var gjensertifisert til standarden i 2021.

Åpenhetsloven

Den 1. juli 2022 trådte Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i kraft (Åpenhetsloven). Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I tillegg skal loven sikre allmenhetens informasjonstilgang.

I dette dokumentet finner du NRC Group Norge (NRCN) sin redegjørelse for aktsomhetsvurderinger som er utført i perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023.