Ledergruppen

Arild Ingar Moe

Administrerende direktør

Martin Olsen

Divisjonsdirektør Bane

Øystein Eide-Fredriksen

Divisjonsdirektør Miljø og Anlegg

Morten Heimvik

Økonomidirektør

Andreas Granmo

Direktør for økonomi og risikostyring

Martin Holst-Olsen

Juridisk direktør og advokat

Jøran Baann

HMS/KS Direktør

Eline Dalland

Kommunikasjonsdirektør