Ledergruppen

Anders Gustafsson

CEO NRC Group ASA & interim Adm Dir NRC Norge AS

Martin Olsen

Divisjonsdirektør Bane

Øystein Eide-Fredriksen

Divisjonsdirektør Miljø og Anlegg

Andreas Granmo

Direktør Risikostyring og forbedring

Martin Holst-Olsen

Juridisk direktør og advokat

Eline Dalland

Kommunikasjonsdirektør

Siri Therese Ribsskog

HR Direktør

Sverre Hærem

Økonomidirektør