Ledergruppen

Anders Gustafsson

CEO NRC Group ASA & interim Adm Dir NRC Norge AS

Andreas Granmo

Direktør Anleggsdivisjonen og risikostyring/forbedring

Martin Holst-Olsen

Juridisk direktør og advokat

Eline Dalland

Kommunikasjonsdirektør

Siri Therese Ribsskog

HR Direktør

Sverre Hærem

Økonomidirektør

Morten Heimvik

Direktør Banedivisjonen