Nyheter fra NRC Group Norge

Her finner du nyheter og pressemeldinger fra NRC Group Norge. Lenkene nedenfor tar deg til våre investorsider.

Fornebubanen og NRC Group Norge signerer kontrakten K1A Innføring Majorstuen

Fornebubanen og NRC Group Norge har signert kontrakt for arbeidet med å koble Fornebubanen på eksisterende T-banenettverk ved Volvat nær Majorstuen. Kontrakten har en estimert verdi på rundt 280 millioner kroner.

Slår kreftene sammen for å modernisere Bergensbanen

Det opprettes et nytt selskap, Bergensbanen JV ANS for å løse en av de største totalentreprisene på norsk jernbane.

Meierigården i Porsgrunn rives elektrisk

Den store rivemaskinen som river Meierigården i Porsgrunn går på strøm. Det sparer miljøet for utslipp av over 30 tonn CO2.

Velkommen til vår nye konsernsjef, Anders Gustafsson!

Velkommen til traineene i NRC Group

Møt Henning, Helene, Magnus og Espen. De er dyktige, nyutdannede og første kull av traineer i NRC Grup Norge.

FNs bærekraftsjef besøkte NRC-prosjekt

FNs assisterende generalsekretær og CEO i UN Global Compact, Sanda Ojiambo var nysgjerrig på NRC Groups byggevirksomhet på Tryvann. Under sitt norgesbesøk i juni dro hun til anleggsplassen for å lære av de miljøbevisste løsningene.

NRC Group løfter ufaglærte til fagbrev

NRC Group satser sterkt på å gi ufaglærte formell kompetanse. 31 erfarne betongarbeidere fra Polen har i løpet av det siste året tatt fagbrev som praksiskandidater. – Dette er viktig både for NRC og for oss som har tatt fagbrev, sier arbeidsleder Robert Daniel Pytlas.

NRC Group utvikler medarbeiderne

NRC Group satser sterkt på å utvikle medarbeiderne. Nå starter et nordisk mentorprogram, der erfarne ledere deler sin kunnskap med de yngre. Og trolig plukker de opp noen verdifulle tips selv.

Styrker nordisk samarbeid om jernbane

Denne uka var fagfolk fra alle de nordiske landene samlet for å styrke det nordiske samarbeidet. NRC Group bygger jernbane i Norge, Sverige og Finland.

Hva kreves for å verne land og hav?

Tiltakene som trengs for å oppnå FNs mål vil være krevende, men nødvendige om vi vil verne det biologiske mangfoldet, i følge Petter Nordby, samfunns- og bærekraftsansvarlig i NRC Group Norge.

NRC Group Norge har signert klimakontrakt

NRC Group Norge vil bidra aktivt til å nå Oslos klimamål. Selskapet signerte denne uken en klimakontrakt med Oslo Kommune og forplikter seg til å gå foran som en klimaansvarlig virksomhet i hovedstaden.


, av Eline Dalland

HMS-samling for lærlingene i NRC

Denne uka var lærlingene i NRC Group Norge samlet for å fordype seg i helse, miljø og sikkerhet. - Gode fagarbeidere er det mest verdifulle vi har. Derfor satser vi på kurs og opplæring for dem, sier administrerende direktør Arild Ingar Moe i NRC Group Norge.

, av Eline Dalland

Åpen dag på Nykirke-Barkåker

Rundt 400 gjester fant veien til anleggsområdet på Vestfoldbanen den 4. september. NRC Group var på plass da Bane NOR arrangerte åpen dag for naboer og andre interesserte.

Snuoperasjon i NRC Group Norge har vært vellykket

NRC Group Norge øker lønnsomheten og hadde i andre kvartal 2022 et resultat på 18 millioner kroner, mot 2 millioner samme kvartal i fjor.

Hvorfor bare bli med på reisen når du kan skape den?

Bli med oss å bygge fremtidens grønne infrastruktur – og fremtidens NRC Group

Ny daglig leder i Norsk Saneringsservice AS

Monto J. Hussain har tiltrådt stillingen som ny daglig leder i Norsk Saneringsservice. Ansettelsen er et ledd i selskapets satsning på videre vekst innen markedet for riving og miljøsanering.

Grønn massetransport på Fornebubanen

I høst har Gunnar Knutsen utvidet sin maskinpark med ti nye biogass lastebiler, og nå er flere av de i full drift på Fornebubanen. Dette markerer starten på selskapets store satsning på bærekraft og miljøvennlige løsninger.

Sammen om elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen

Sammen med NRC Group skal Norconsult bidra til å elektrifisere Trønder- og Meråkerbanen for Bane NOR. Hele 120 kilometer jernbanespor skal elektrifiseres på strekningene Trondheim – Stjørdal og Hell – Storlien. Fredag 24. september signerte partene prosjekteringskontrakten, som inngår i NRC Groups totalentreprise.

Jernbanen er en del av løsningen på klimautfordringene

Sammen med Bane NOR bidrar NRC Norge AS til å videreutvikle jernbanens miljøfortrinn i Trøndelag fra 2024. Kontrakten for oppføring av master og ledninger i forbindelse med elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen er signert og arbeidet starter våren 2022.

Bedre resultater og sterk ordreinngang i NRC Group

NRC Group leverer et godt resultat i andre kvartal. EBITA* i konsern var på 47 millioner, en økning fra 27 millioner samme kvartal i fjor.

Opplæring i bærekraft for alle ansatte i NRC Group

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. NRC Group har nå blitt medlem av UN Global Compact i Norge og forplikter seg til å følge de ti prinsippene fra UN Global Compact og jobbe sammen mot FNs bærekraftsmål.

Skal bygge en av Drammens høyeste konstruksjoner – under vann

NRC Group Norge ble i mai tildelt kontrakten for grunnarbeid og konstruksjon i forbindelse med ny kai på Holmen. Nå er kontrakten signert og byggingen av 200 meter ny kai igangsettes i august. Med en fundamenteringsdybde ned til fjell på omtrent 140 meter blir det en av Norges dypeste fundamenterte kaikonstruksjoner.

Bærekraftsrapport 2020 fra NRC Group

Økende etterspørsel for å bygge og vedlikeholde infrastruktur av høy kvalitet i Norden, samt urbanisering og klimavennlig byutvikling, gir spennende muligheter for NRC Group. For å nå vårt mål om å skape infrastruktur som går utover morgendagens krav, har vi utarbeidet en strategi for bærekraftig vekst, hvor vi fremmer klimavennlige løsninger og bidrar proaktivt til en bransje med nullutslipp.

Ny HMS/KS Direktør i NRC Group Norge

Jøran Baann har tiltrådt stillingen som HMS/KS Direktør i NRC Group Norge, og skal med dette videreutvikle selskapets sterke fokus på et proaktivt HMS/KS arbeid.

NRC Group Norge tilknytter seg Diversitas

NRC Group Norge har blitt en del av Diversitas, Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen. Med dette dedikerer selskapet seg til å jobbe målrettet med holdningsendringer i bransjen.