Slår kreftene sammen for å modernisere Bergensbanen
Del:

Kontrakten med Bane NOR signeres:
Foran fra venstre: Anders Hauglie-Hanssen, administrerende direktør i Nettpartner, Henning Bråtebæk, konserndirektør i drifts- og vedlikeholdsdivisjonen i Bane NOR, Arild Ingar Moe, administrerende direktør i NRC Group Norge.


Foto: Bane NOR

NRC Norge og Nettpartner tar et felles løft

Modernisering av strømanlegget på Bergensbanen er en av de største totalentreprisene på norsk jernbane. NRC Group og Nettpartner slår kreftene sammen for å løse oppdraget. Arbeidet på Bergensbanen blir organisert i et nyopprettet selskap, Bergensbanen JV ANS, et fellesforetak hvor NRC Norge og Nettpartner eier 50 prosent hver.

Sammen skal de to selskapene bygge et nytt og moderne kontaktledningsanlegg med autotransformatorer på den 92 km lange strekningen mellom Hønefoss og Nesbyen. Dette blir en solid oppgradering av høyspenningsanlegget som forsyner togene med strøm. Kontrakten på prosjektet har en verdi på 871 millioner kroner, inklusive innkjøp via Bane NORs rammeavtaler.

- Til dette prosjektet har Nettpartner og NRC Group til sammen både kapasitet og kompetanse til å gjennomføre moderniseringen på en god måte. Vi er glade for å få dette oppdraget som er et av de største prosjektene innen jernbaneteknikk i Norge, sier administrerende direktør Arild Ingar Moe i NRC Group Norge.

Det eksisterende kontaktledningsanlegget på strekningen ble bygget på begynnelsen av 60-tallet. Ifølge Bane NOR er spenningskvaliteten dårlig og anlegget preget av alderen. Målet med utbedringen er større kapasitet på Bergensbanen med mulighet for å kjøre flere gods- og persontog på strekningen.

- Vi er glade for å ha vunnet et stort prosjekt som passer både Nettpartner og NRC Norges mål om å bygge store bærekraftige infrastrukturprosjekter, sier Anders Hauglie-Hanssen, administrerende direktør i Nettpartner.

Hindrer forsinkelser

Nye og moderne strømanlegg gir reduserte vedlikeholdsutgifter og er samtidig mindre sårbare for tekniske feil som fører til forsinkelser og stans i togtrafikken. Moderniseringen vil derfor være gunstig for reisende og for næringslivet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Over den 92 kilometer lange strekningen skal det opprinnelige kontaktledningsanlegget byttes ut med KL-AT. På strekningen er det 37 tunneler og i alt 414 hengemaster. Det skal blant annet settes opp totalt 1819 master, 11 autotransformatorer og 24 reservestrømtrafoer.

Alle jernbanetekniske fag vil være i sving i dette prosjektet, hvor store deler av arbeidet vil foregå om natten, for å være minst mulig til hinder for togtrafikken.


Moderniseringen av strømanlegget på Bergenbanen starter allerede i februar 2024, og vil pågå de neste fire årene, fram til desember 2027.