HMS

Alle skal trygt hjem

Sikkerheten til våre ansatte, underleverandører og samarbeidspartnere er vår prioritet nummer én. Vi forplikter oss også til å skape en arbeidsplass preget av mangfold og like muligheter.

Kontinuerlig opplæring av våre ansatte er viktig for å lykkes på disse områdene.

Skade- og sykdomsstatus

Vårt mål er at alle ansatte, underleverandører og samarbeidspartnere skal komme hjem hver eneste dag, helt fri for skader. Vi jobber kontinuerlig for at alle ansatte skal ha det bra på jobb, og vår ambisjon er null fravær som følge av hendelser og forhold på jobben. Dette arbeidet inkluderer jevnlige legesjekker og tilgang til helsetjenester.

2022

0.0

2021: 6.4. Antall fraværsskader pr million arbeidstimer (H1)
2022

0%

2021: 3.9 % - Sykefravær

Sikkerhet i alt vi gjør

Nøkkelen til dette er en sterk helse- og sikkerhetskultur i organisasjonen. Det er viktig at alle kan sikkerhetsrutinene og at de passer på å følge dem. Derfor kjører vi systematisk skreddersydde kurs i helse- og sikkerhet i hele organisasjonen. En årlig helse- og sikkerhetsuke er også en del av vår innsats for å styrke vår HMS-kultur.

Mangfold er en fordel for alle

Vi ønsker mangfold og inkludering, og tilbyr like muligheter uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering og kulturell, religiøs eller sosial bakgrunn. Å være i stand til å lytte og anerkjenne forskjellige meninger, erfaringer og perspektiver, gjør at vi tar bedre valg. Et mangfold i arbeidsstyrken gir et mangfoldig tankesett, som må til for å skape og vokse. Vi driver i en mannsdominert bransje og har selv en skjev kjønnsbalanse i selskapet. Men vi har lykkes i å øke kvinneandelen blant våre ansatte de siste årene, og jobber aktivt for å rekruttere flere kvinner.

2022

0%

2021: 10.7% - kvinnelige ansatte
2022

0%

2021: 40.5% - kvinnelige ledere
2022

0%

2021: 50% - kvinner i styret

Vi lærer opp våre ansatte

For å bygge en felles bedriftskultur og for å tiltrekke oss flinke folk som vi kan beholde, må medarbeiderne få mulighet til å utvikle kompetanse og kunnskap. Vi investerer i medarbeiderne våre for at de skal bli dyktigere, mer effektive og trives bedre på jobb.
Vi er stolte over å tilby et kurs i bærekraft for hele organisasjonen. Kurset bygger en felles forståelse for hvorfor og hvordan vi jobber med bærekraft, og er en viktig pådriver for at vi jobber bra både med tanke på miljø og sosiale forhold.

"Jeg er så takknemlig for muligheten NRC Group Norge ga meg til å ta eksamen i betongfaget. Oppfølgingen har vært flott! Det er også fint å lære norsk. Jeg ser frem til å jobbe med flere prosjekter for NRC Group Norge "

Robert Pytlas - Poland (til høyre)

HMS manualer
Engelsk
Neste tema: Styring

Vi sikrer en etisk forretningsdrift

Vår suksess er bygget på tillit, og vi følger de høyeste etiske standarder. Dette krever at vi aktivt gjennomgår og kontinuerlig vedlikeholder våre retningslinjer og praksis.