Miljø

Vi vil skape uten å ødelegge

Vi når våre bærekraftsmål gjennom måten vi driver virksomheten på og måten vi jobber hver eneste dag. Dette er slik vi gjør det.


Vår sorteringsgrad

Vi tar hensyn til klima, miljø og sirkularitet når vi jobber. En av våre viktigste oppgaver er å sørge for at arbeidet vårt slipper ut minst mulig klimagass. Vi er underveis, og med vår sterke gründerånd fortsetter vi stadig å forbedre oss.

2022

0%

sorteringsgrad
2021

0%

sorteringsgrad

Vi utdanner våre ansatte

Over 80 prosent av våre ansatte har nå fullført vårt sertifiseringsprogram i bærekraft. Målet med kurset er at alle i selskapet skal forstå hva bærekraft er og hvorfor det er viktig. Dette er en sterk drivkraft for våre miljømessige og sosiale prestasjoner.

Våre utslipp

Hvor mye er egentlig 13 051 tonn CO2? Vi kan sammenligne med andre produkter og aktiviteter som forårsaker utslipp. I 2022 sto virksomheten vår for utslipp tilsvarende 5 131 063 store hamburgere. Det er mye, men likevel 757 000 færre enn året før. Sammenligner vi med flyturer, tilsvarer våre 2022-utslipp 5480 reiser Oslo-Thailand tur/retur.

2022

0

tonn CO2 ( (scope 1,2 and 3))
2021

0

tonn CO2 ( (scope 1,2 and 3)

Vi griper nye muligheter

Vi vil aktivt bidra til det grønne skiftet. Vårt datterselskap Gunnar Knutsen AS har kjøpt flere lastebiler som går på biogass. På Trønder- og Meråkerbanen bruker vi lavutslippsbetong som vil redusere våre utslipp med ytterligere 39 prosent i dette prosjektet.

Vi gjenbruker

Vi jobber hele tiden med å redusere virksomhetens avfall og med å gjenbruke og gjenvinne materialer fra prosjektene, enten de handler om bygging, sanering eller transport.

Vi jobber for å unngå utslipp

Vi tror det er mulig å unngå uønskede miljøutslipp. Vi har gjort betydelige investeringer i folk, prosesser og utstyr for å forhindre utslipp. Investeringene betaler seg, vi hadde ingen rapporterte hendelser med utilsiktede miljøutslipp i 2022.

Vi håndterer farlige materialer forsvarlig

Vi har faste prosedyrer for hvordan vi håndterer farlige materialer, og god opplæring i prosedyrene. Vi hadde ingen rapporterte hendelser med farlige materialer i 2022.

Neste tema: Sosiale forhold

Alle skal trygt hjem

Sikkerheten til våre ansatte, underleverandører og samarbeidspartnere er vår prioritet nummer én. Vi forplikter oss også til å skape en arbeidsplass preget av mangfold og like muligheter. Kontinuerlig opplæring av våre ansatte er viktig for å lykkes på disse områdene.