Oppdag NRC Groups verden

Start reisen
Vil du sette spor i samfunnet rundt deg?

Sett spor sammen med oss

Å koble mennesker og byer til hverandre gjennom å bygge bærekraftig infrastruktur krever mangfold på laget. Vi har et vidt spekter av ekspertise for å møte kundenes behov, og vi er stolte av vår mangfoldige erfaring. Vi tilbyr muligheter, enten du står ved startstreken til arbeidslivet, eller har lang erfaring og spesialkunnskaper. Vil du vokse sammen med oss?

En ledende aktør i Norden

Vi bygger bærekraftige transportløsninger

NRC Group er ledende på å bygge bærekraftig infrastruktur for transport i Norge, Sverige og Finland. Vi leverer kompetanse og ekspertise i større jernbanerelaterte prosjekter, i tillegg til utbygging av havner, kaianlegg og broer.

Framtiden skapes nå

Vi kobler byer og mennesker sammen

NRC Group bygger bærekraftig infrastruktur, og måten vi gjør det på er viktig for oss. Vi jobber kontinuerlig med å redusere utslipp, sortere og gjenbruke materialer. Det er viktig for oss å være åpne om både arbeidsmetodene, målene og resultatene våre. Like viktig er det at våre ansatte skal være trygge på jobb. Målet er at alle skal komme trygt hjem, hver eneste dag.