Vi hoppet i havet i Sandvika Fjordpark

Ligner de svaner eller ender? Stupetårnene i Sandvika er lekker betongkunst som synes på lang avstand.

Sandvika Fjordpark - til glede for store og små

Den gamle kaia ble revet og ny kai satt opp. Vi bygde og prosjekterte badebrygge med amfi og en komplett betongbrygge for stupetårn. Nå lokker de massive stupetårnene i betong til seg badegjester fra hele Oslofjorden på varme sommerdager.
Et slikt badeanlegg er mer komplisert enn det høres ut, og her er det vi gjorde i Sandvika:

  • Ny kai. Miljøsanering og riving av eksisterende kai. Nødvendige grunnarbeider, etablering av komplett lastekai. Gjestebrygge i tre, fortøyningspollere, fendring og øvrig kaiutstyr. Reetablering av båtslipp og murbrygge på nordsiden.
  • Prosjektering og bygging av komplett badebrygge med amfi (ny støttemur i sjø, betongplate på mark).
  • Prosjektert og bygget en komplett betongbrygge for stupetårn med stupebrett i betong på 3 meter. (pelefundamentert).
  • Prosjektering, levering og montering av stupetårn i stål med 5 og 10 meter
  • Opparbeidelse av bakareal og tilbakefylling.

Alle arbeider ble utført i egenregi med unntak av fundamentering.

Prosjektet ble utført som et BIM prosjekt og som totalentreprise, NS 8407.

Om prosjektet
PeriodeMars 2017 - juni 2018
StedSandvika Fjordpark
KundeBærum kommune

0MNOK

Kontraktsum

0Stk

Stupetårn i stål