Mentorprogrammet i NRC Group

Søk på NRC Groups nordiske mentorprogram

I vårt nordiske mentorprogram får medarbeidere i NRC Group muligheten til å utvide nettverket sitt internt og lære av noen som har kunnskapen, ferdighetene og ekspertisen man ønsker seg. Du som blir med i programmet, matches med en mentor som sikrer at du får skreddersydd veiledning som hjelper deg med å utvikle deg både personlig og profesjonelt.

Men det er ikke alt! Du blir også kjent med kolleger fra hele Norden. Du bidrar til å fremme samarbeid og bygge relasjoner gjennom en rekke engasjerende arrangementer, inkludert digitale kick-offs og fysiske samlinger i Norge, Sverige eller Finland.

Mentorprogrammet varer i 9 måneder og går fra august til mars.

Oversikt over aktiviteter:

 • Avspark via Teams (1 time): 14. august
 • 2 fysiske samlinger, lunsj-lunsj:
 1. 27.–28. august (i Norge)
 2. 4.–5. desember (i Finland)
 • 9 x1,5 timers møter i mentorskapspar
 • Endelig evaluering via Teams og lokal festmiddag: 28. mars

Hva er mentoring?

Mentoring er litt som å ha en guide ved din side mens du navigerer på din profesjonelle reise. Det er et støttende forhold der en med erfaring og kunnskap hjelper en annen å lære og vokse. Mentorer deler innsikt, gir råd og gir oppmuntring, mens mentees tar imot gode råd, får nye ferdigheter og utvikler selvtillit.
Begge har nytte av samarbeidet. Menteene tar gjerne med seg nye ideer og friske perspektiver som kan inspirere mentoren. Utbyttet kan være stort for begge: Menteene får personlig veiledning for å nå sine mål, mens mentorer har utbytte av å løfte talenter. Begge parter bygger varige forbindelser og bidrar til en kultur for læring og utvikling.

Hvem kan søke?

Alle som er interesserte i å være mentor eller mentee kan søke. Det viktigste er at du er opptatt av å lære og utvikle deg, dette inkluderer:

Kriterier for menteer

 • Du har oppriktig ønske om personlig og profesjonell vekst.
 • Har klare mål for hva du ønsker å få ut av programmet, samtidig som det er en klar sammenheng mellom dette målet og din siste medarbeidersamtale.
 • Du er åpen for tilbakemeldinger for læring og forbedring Du stiller med et åpent sinn og vilje til å lære av mentors erfaringer.
 • Du kan delta på alle arrangementer i programmet.
 • Du synes det er greit å snakke engelsk på fellesnordiske samlinger.

Kriterier for mentor

 • Har motivasjon til å lære og utvikle mennesker
 • Har erfaring innen mentorområdet
 • Er åpen for tilbakemeldinger for læring og forbedring
 • Tar med et åpent sinn og vilje til å lære av mentees erfaringer.
 • Du kan delta på alle arrangementer i programmet.
 • Du synes det er greit å snakke engelsk på fellesnordiske samlinger.

Hvordan foregår matchmakingen?

Målet vårt er å koble mentees med mentorer som har relevant kompetanse og som er utenfor menteens rapporteringslinje.

Hvordan og når skal du søke på mentorprogrammet?

 • Diskuter med lederen din: Snakk med lederen din for å diskutere om mentorprogrammet stemmer overens med utviklingsmålene og -målene dine i NRC Group.
 • Ledergodkjenning: Hvis lederen din godkjenner din deltakelse, fortsett til neste trinn.
 • Last ned søknadsskjema her og send det til vildehaugness[at]nrcgroup.com.
 • Søknaden skal skrives på engelsk. Husk å inkludere din leder i e-posten som kopimottaker. Velg enten mentee eller mentorskjema.

• Søknadsfrist: 10. juni 2024.