Dette er NRC Group

Framtiden skal gå på skinner. Vi leverer infrastrukturen.

0

Ansatte i Norden 2023

0BNOK

Inntekter Norden 2023

0%

Reduksjon av CO2-utslipp innen 2025

Nordens ledende infrastrukturselskap

NRC Group planlegger og bygger bærekraftige transportløsninger over hele Norden. Vi dekker hele verdikjeden og leverer hele spekteret av tjenester som må til for å bygge jernbane, trikkelinjer, kaianlegg og drive anleggsarbeid. Arbeidet vårt bygger på en dyp forståelse for behov, utfordringer og muligheter som finnes i de nordiske landene. Vår sterke gründersjel er en verdifull egenskap som hjelper oss med å lykkes i vårt bærekraftsarbeid.

201110 år med vekst

En utfordrer er født

NRC Group etableres i Norge.

201410 år med vekst

Ekspanderingen starter

Vi kjøper opp totalt 14 selskaper i perioden fram til 2019. Dette gjør oss i stand til å tilby hele verdikjeden for utbygging av jernbanen.

201510 år med vekst

Notert på børsen

Vi blir notert på Oslo Børs. Dette er også året vi ekspanderer til Sverige.

201910 år med vekst

Vi tar en ledende posisjon

Vi ekspanderer til Finland gjennom oppkjøp av VR Track, og gjennom dette inntar vi en ledende posisjon i Norden.

202010 år med vekst

Ny strategi

Vi presenterer vår nye strategi med fokus på lønnsom vekst gjennom forbedringer i driften, samt ved å utnytte vår ledende posisjon i et marked med gode fremtidigsutsikter.

202210 år med vekst

En nordisk storaktør er på banen

Etter et tiår med vekst, er vi etablert som en ledende aktør innen bærekraftige transportløsninger i Norge, Sverige og Finland. Vi vil fortsette å vokse og utfordre bransjen, mens vi kobler byer og mennesker sammen på en mer effektiv og bærekraftig måte.

Visjon
Visjon

Vi skal være den mest attraktive arbeidsgiveren og samarbeidspartneren for morgendagens infrastruktur.

Formål
Formål

Vi leverer infrastruktur som går ut over morgendagens krav – for mennesker og samfunnet rundt oss.

Våre verdier

Troverdig
Troverdig

Vi jobber etter høye etiske standarder.​ Vi holder det vi lover, og leverer til avtalte frister, budsjett og kvalitet. ​For oss er et løfte et løfte – og det skal holdes.

Gründersjel
Gründersjel

Vi leverer infrastruktur, ikke byråkrati. Vi er drevet av en sterk kommersiell teft, og søker hele tiden etter de beste løsningene.​

Omtenksom
Omtenksom

Vi bryr oss om sikkerheten til våre ansatte og samarbeidspartnere. ​Vi støtter og utvikler våre ansatte, ​og er vårt ansvar bevisst for å skape et bærekraftig samfunn.

Partnerskap er viktig for å nå våre mål

Bærekraft, likestilling og etisk forsvarlig forretningsdrift er viktig for NRC Group. Vi er overbevist om at bærekraftig og etisk drift ikke bare er godt for kloden, naturen og menneskene som bor her. Vi tror bestemt at dette må til for alle selskap som ønsker å leve inn i framtiden. Vi tror på samarbeid, for vi når ikke våre mål alene. Derfor forplikter vi oss til følgende partnerskap:

Grønnvaskingsplakaten

NRC Group har signert Grønnvaskingsplakaten, og forplikter oss blant annet til en ærlig og etterrettelig kommunikasjon om hvordan vi jobber for å redusere vårt eget fotavtrykk, og at vi skal integrere aktiviteter på tvers av hele selskapet for å etterleve dette i praksis.

Diversitas

Byggebransjen er en mannsdominert bransje. Dette ønsker vi å endre på. NRC Group Norge er medlem av Diversitas, et bransjenettverk med formål om å øke kvinneandelen i bransjen fra nåværende 8 % til 20 % i løpet av de neste fem årene.

Fair play bygg Oslo og omegn

Useriøse aktører i byggebransjen har vært en utfordring i Norge over tid. For å forhindre arbeidsmiljøkriminalitet må bransjen stå sammen og jobbe aktivt for at alle lover og regler følges. Vi har forpliktet oss til Fair Play Bygg Oslo og omegn sin Etikkplakat, som har til hensikt å få aktører i byggebransjen til å være en aktiv pådriver for å skape en seriøs bransje.

Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge AS administrerer finansiering av ordninger for innsamling og behandling av emballasje. Medlemmene i Grønt Punkt Norge er alle typer bedrifter som håndterer emballasje til det norske markedet.

UN Global Compact

NRC Group er medlem av UN Global Compact i Norge, og forplikter seg til å jobbe mot FNs bærekraftsmål. Medlemskapet styrker vårt arbeid med å skape en bærekraftig vekst gjennom hele verdikjeden vår.

Oslo Kommune

NRC Group Norge vil bidra aktivt til å nå Oslos klimamål. Selskapet har signert klimakontrakten, Næring for klima, med Oslo Kommune og forplikter seg til å gå foran som en klimaansvarlig virksomhet i hovedstaden. Klimakontrakten forplikter NRC til å fremme klimavennlige løsninger utenfor egen virksomhet gjennom innovasjon og kjøp av tjenester.

Vi følger bransjestandard

NRC Group Norge jobber for å oppfylle standardiserte krav og dokumentere dette innen flere områder av vår forretningsdrift. Vi har følgende ISO-sertifiseringer:

  • ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet
  • ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø
  • ISO 45001:2018 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø
  • ISO 37001:2016 Ledelsessystemer for antikorrupsjon

Tomorrow in the making