Vi rustet opp brygga ved Rådhuset

Midt i byen og på historisk grunn: Vi var med på å gi Rådhusplassen i Oslo en lekker, ny brygge.

Ny brygge ved Oslo Rådhus

Ved Rådhusplassen rustet vi opp eksisterende fundamenter i sjøen. Vi sørget for nye betongdekker som en totalleveranse i samspill med byggherren, Oslo havn. Forurenset grunn ble håndtert, og dekker ble skiftet ut.

Tall og fakta:

  • Riving av betongdekker/kai: 1800 m²
  • Wiresaging av brukar og dekker: 800 m²
  • Utsjakting for nye fundamenter: 15000 m²
  • Nytt betongdekke montert fra sjø: 800 m²
  • Nye brukar støpt fra båt og lekter. 100 m3
  • Undervannstøp som erosjonssikring: 360 m
  • Smågatestein i buemønster: 740 m²
  • Tredekke med glassfelt og klatrenett: 660 m²
  • Parkmessig utførelse
  • Nye pollerfundamenter m.m.

Prosjektet utføres som hovedentreprise, NS 8405.

Nytt betongdekke ble levert som totalentreprise i samspill med byggherrren.

Om prosjektet
PeriodeNovember 2016 - november 2017
StedOslo
KundeOslo havn KF

0m2

Revet betongdekke

0m2

Betongdekke montert fra sjø

0MNOK

Kontraktsum