Nye Aker Sykehus skal stå fjellstøtt

I årene fram til 2031 bygges landets største akutt- og lokalsykehus på Aker. Vi er stolte over å ha fått ansvaret for grunnarbeider og fundamentering.

Godt fundament for helse

Nye Aker sykehus skal være et akuttsykehus med lokal-, område- og regionfunksjoner. Pasienter med psykiske lidelser, ruslidelser og somatiske lidelser vil få livsviktig hjelp her. Vi er glade for å bidra til dette ved å ta ansvar for at fundamentering og grunnarbeider blir solid utført.

Slik trygger vi byggegropa


Under arbeidet vil vi grave ut det vi tror blir en av Oslos største byggegroper: Hele 50 mål stor, med en snittdybde på 10 meter. Halve volumet i gropa er fjell, noe som betyr at det nye sykehusbygget blir forankret i fjell, og dermed står fjellstøtt!
På sykehustomta står fremdeles gamle vernede bygninger og trær. De skal vi ta vare på. Derfor blir det viktig å stabilisere den dype byggegropa godt, slik at grunnen ikke sklir ut under byggearbeidet. Det gjør vi ved å bygge en tett rørspuntvegg ved hjelp av rør som føres dypt ned i fjellet. Rørene festes tett i tett med stag, og den dypeste stagrekka går hele 16 meter nede i grunnen. Totalt vil rørspuntveggen være omkring 2000 m2 stor.

For å spare miljøet for CO2-utslipp, vil dette være en fossilfri anleggsplass, med maskiner som drives på HVO miljødiesel.

Om prosjektet
PeriodeFebruar 2024 - høsten 2025
KundeHelse Sør-Øst
StedOslo
ProsjektlederStein Olav Haugen

0MNOK

kontraktsverdi

0MNOK

Opsjoner

0mål

Byggegrop

Slik vil Nye Aker Sykehus se ut når det er ferdig:

Ill.: HSØ PO Nye Aker
Ill.: HSØ PO Nye Aker
Ill.: HSØ PO Nye Aker
Se videoen og få en omvisning på det ferdige sykehuset: