Vi ga Storgata et skikkelig løft

Storgata er Oslos viktigste kollektivgate. Vi tok oppdraget med å ruste den opp og gi den nytt liv.

Lettere å ferdes i Storgata

Travel har den alltid vært, for Storgata er en av de viktigste kollektivgatene i Oslo. Her suser trikker forbi med få minutters mellomrom, og tusenvis av mennesker reiser gjennom denne gata på vei til jobb eller skole, hver eneste dag.
Vi sto for oppgradering og opprustning av hele Storgata, fra fasade til fasade - under og over bakken. Det ble gravd dypt og løftet tung, og nå går trafikken igjen på skinner gjennom denne delen av byen.
Prosjektet er en viktig del av Oslos Trikkeprogram.

Tall og fakta:

  • Nye og bredere fortau
  • To nye holdeplasser
  • Nytt gatedekke i betong med nye trikkespor
  • Nytt overvannsanlegg for håndtering av økte nedbørsmengder
  • Deler av gata har fått nytt vann- og avløpsnett
  • 200 meter ny teknisk tunnel under Storgata
  • Opprusting av trikkespor har gitt nytt trikkefundament, skinner, signalanlegg og elkraft.
Om prosjektet
PeriodeNovember 2018 - juli 2021
StedOslo
KundeOslo kommune

0MNOK

Kontraktsum

0Meter

Ny teknisk tunnel under Storgata

0Stk

Nye holdeplasser