Trønder- og Meråkerbanen blir elektrisk

Godt samarbeid på tvers av landegrensene må til for å elektrifisere 120 kilometer med jernbane. Målet er ikke bare å bygge en mer bærekraftig toglinje, vi strekker oss også langt for å finne de mest miljøvennlige byggemetodene.

Se filmen om prosjektet her

Storstilt elektrifisering

Vi leverer alle tjenester i forbindelse med elektrifiseringen av jernbanen mellom Trondheim og Stjørdal, Stavne og Leangerbanen, Hell og Storlien. Dette er første gang siden 1970 at en så lang jernbanestrekning i Norge blir elektrifisert. Prosjektet nyter godt av både norsk og svensk ekspertise i et unikt internt samarbeid.

Om prosjektet
PeriodOktober 2021 – november 2024
LocationTrøndelag
ClientBane NOR

0MNOK

kontraktverdi

0km

elektrifisering av jernbane
Reduksjon av CO2

0%

takket være smart bruk av betong

Bærekraftige metoder

Vi benytter oss av CEEQUAL-metoden, et anerkjent verktøy for å vurdere bærekraft i infrastrukturprosjekter. Vi streber etter å optimalisere bruken av betong. Det betyr at vi ikke bruker mer betong enn nødvendig for å bygge solid, og betongen vi bruker er såkalt lavutslippsbetong, en betongtype som er produsert med minst mulig CO2-utslipp. Det er beregnet at disse tiltakene til sammen reduserer utslippet av CO2 i dette prosjektet med 39 prosent.
Vi samarbeider også med Bane NOR om andre tiltak som sparer miljøet. Blant annet bruker vi elektriske biler for å transportere personell og mindre utstyr.

Mer transport, raskere reiser

Når dette prosjektet er ferdig, vil flere tog og mennesker kunne reise på Trønder- og Meråkerbanen. Togene vil dessuten bråke mindre og gå raskere.

Les også: Sammen om elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen