Dam Fri-Elvåga bygges om

Solid og trygg har den stått i Østmarka siden 1940-tallet. Nå skal dam Fri-Elvåga bygges om og forsterkes for å stå støtt også i framtiden. Vi er glade for å ta på oss oppdraget.

Bygges om for sikkerhetens skyld

Det har ligget en dam i nordenden av Fri-Elvåga, ved grensen mellom Oslo og Lørenskog, helt siden 1870-tallet. Den første var laget av tre. På 40-tallet ble dagens steindemning bygget. Nå skal den rehabiliteres, slik at den tilfredsstiller nye regler for damsikkerhet.
Den eksisterende steindammen blir revet og en ny i betong skal bygges opp. For å gjøre dette, må vannet i dammen senkes sakte, slik at kreps og fisk kan følge ned med vannstanden uten å strande. Dammen vil bli tappet ned ca 4,3 meter. Den nye dammen anlegges på samme sted som eksisterende dam. Den støpes i betong og blir fundamentert på løsmasser og fjell.
Fordi dammen ligger langt fra nærmeste bebyggelse, blir anleggsarbeidet drevet ved hjelp av elektriske maskiner, noe som også skåner miljøet.

PeriodeMars 2024 - sommer 2025
StedØstmarka, Oslo
KundeVann og avløpsetaten, Oslo kommune
ProsjektlederStein Olav Haugen

0MNOK

Kontraktsum

Slik ser dammen ut før ombygging:

Foto: Vann og avløpsetaten, Oslo kommune
Foto: Vann og avløpsetaten, Oslo kommune
Foto: Vann og avløpsetaten, Oslo kommune
Foto: Vann og avløpsetaten, Oslo kommune