Ny gang- og sykkelbru i Skien

Nederst i Telemarkskanalen ligger Damfossen. Vi bygger brua som gjør det mulig for Skiensfolket å gå eller sykle over den.

Bygger bru over fossen

Den nye gang- og sykkelbrua over Damfossen gjør det mulig å rusle mellom Smieøya og Klosterøya i Skien, eller sykle, om de vil. Den blir også et viktig ledd i forbindelsen Bryggevannet rundt.

Nesten 70 tonn tung, drøyt 40 meter lang og fem meter bred er målene på fagverksbrua i stål. Den ble heist på plass med TAK-lift via sjøveien sommeren 2023. Vi rehabiliterer også ledemurene i Damfossen.

I tillegg til å være for gående og syklende, blir brua dimensjonert for å brukes til varetransport og utrykningskjøretøy.

Om prosjektet
PeriodeOktober 2022 - september 2023
StedSkien
KundeSkien kommune

0MNOK

Kontraktsum

0tonn

Fagverksbru i stål