Sammen om elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen

Sammen med NRC Group skal Norconsult bidra til å elektrifisere Trønder- og Meråkerbanen for Bane NOR. Hele 120 kilometer jernbanespor skal elektrifiseres på strekningene Trondheim – Stjørdal og Hell – Storlien. Fredag 24. september signerte partene prosjekteringskontrakten, som inngår i NRC Groups totalentreprise.

Del:

Kontrakten omfatter prosjektering av komplett kontaktledningsanlegg på strekningen. I tillegg til å yte bistand med fagkompetanse på jernbanetekniske fag, skal Norconsult være en rådgiver for alle fag i prosjektet.

– Vi er glade for å få med oss Norconsult på laget når vi nå skal gjennomføre det store løftet for en mer bærekraftig transportsektor i Trøndelag. Utbyggingen i seg selv vil sørge for betydelige miljøbesparelser, da togene går fra fossilt drivstoff til elektrisk drift, sier Martin Olsen, divisjonsdirektør bane i NRC Group.

– På dette prosjektet vil nytenking og innovasjon være essensielt, og vi setter pris på at også Bane NOR ønsker at vi utfordrer de gamle løsningene og gjør ting litt annerledes. Når vi skulle velge en samarbeidspartner for prosjektering, var det viktig at vår partner, i tillegg til å ha den nødvendige ekspertisen, også deler våre verdier og ambisjoner om å skape morgendagens bærekraftige infrastruktur. Det gjør Norconsult, og vi ser frem til å starte samarbeidet, avslutter Olsen.

Bærekraft i fokus

I prosjektet vil det legges stor vekt på bærekraftige løsninger med lave CO2-utslipp, og det skal benyttes CEEQUAL-metodikk både i prosjekterings- og byggefasen. Dette gjør at effekten av ulike tiltak blir konkretisert og målt.

Videre skal bruken av stål i master og åk (oppheng for kontaktledninger som spenner over flere spor) optimaliseres. Det samme vil gjelde for bruk av betong i fundamenter langs strekningen.

Det skal også legges vekt på å optimalisere logistikk, mellomlagring av materiell og massehåndtering. Dette vil bidra til å minimere klimagassutslipp relatert til transport og logistikk i prosjektet.

– Dette er en viktig kontrakt, og vi er svært glade for å kunne bidra med vår sterke jernbanekompetanse i dette spennende prosjektet for Bane NOR sammen med NRC Group. Trønder- og Meråkerbanen er en stor totalentreprise for jernbane, hvor vi gleder oss til å videreføre det gode samarbeidet med NRC Group, sier Sigurd Rugsland – divisjonsdirektør og leder for samferdsel i Norconsult

Prosjekteringsfasen starter i disse dager. Utbyggingen starter våren 2022 og er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2024.