Vi moderniserer strømanlegget på Bergensbanen

Anlegget som fører strøm fram til togene på denne strekningen ble bygget på begynnelsen av 60-tallet. Spenningskvaliteten er dårlig og anlegget preget av alderen. Nå utbedrer vi for å gi Bergensbanen større kapasitet med mulighet for å kjøre flere gods- og persontog på strekningen.

Solid oppgradering skal hindre forsinkelser

Nye og moderne strømanlegg gir reduserte vedlikeholdsutgifter og er samtidig mindre sårbare for tekniske feil som fører til forsinkelser og stans i togtrafikken. Moderniseringen vil derfor være gunstig for reisende og for næringslivet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Over den 92 kilometer lange strekningen skal det opprinnelige kontaktledningsanlegget byttes ut med kontaktledning og autotranformatorer (KL-AT). På strekningen er det 37 tunneler og i alt 414 hengemaster. Det skal blant annet settes opp totalt 1819 master, 11 autotransformatorer og 24 reservestrømtrafoer.

Alle jernbanetekniske fag vil være i sving i dette prosjektet, hvor store deler av arbeidet vil foregå om natten, for å være minst mulig til hinder for togtrafikken.

En av de største totalentreprisene på norsk jernbane

Modernisering av strømanlegget på Bergensbanen er en av de største totalentreprisene på norsk jernbane. NRC Group og Nettpartner slår kreftene sammen for å løse oppdraget. Arbeidet på Bergensbanen blir organisert i et nyopprettet selskap, Bergensbanen JV ANS, et fellesforetak hvor NRC Norge og Nettpartner eier 50 prosent hver.
Kontrakten på prosjektet har en verdi på 871 millioner kroner, inklusive innkjøp via Bane NORs rammeavtaler.

Om prosjektet
PeriodeFebruar 2024 - desember 2027
KundeBane NOR
StedStrekningen Hønefoss - Nesbyen
ProsjektlederAndreas Rasmussen

0MNOK

Kontraktsverdi

0km

jernbanestrekning

Glade medarbeidere fra Bane NOR, NRC Group og Nettpartner klare for et godt samarbeid under kontraktsigneringen i februar 2024.

Foto: Bane NOR