Vi oppgraderer Nittedal stasjon

Etter den omfattende moderniseringen og utviklingen vi gjør på Nittedal stasjon, vil flere tog og flere passasjerer kunne ferdes på Gjøvikbanen.

Et komplekst prosjekt

Prosjektet på Nittedal Stasjon er stort, og sammensatt av en rekke oppgaver som til sammen gir reisende på Gjøvikbanen tilgang til et flott, nytt stasjonsområde. Vi har revet den gamle overgangsbroen, og bygget en ny med heis og trapper. To nye plattformer på hele 220 meter er laget, og her vil benker og grønne planter gi god stemning. I retning Oslo forlenger vi sporet langs stasjonen fra 340 til 640 meter. Det legges nytt spor med nye sporvekslere. Kontaktledningsanlegget oppgraderes, med nye master og ledninger. Lavspennings- og teleanlegget utbedres i henhold til nytt anlegg.

Om prosjektet:
Periode Desember 2020 – desember 2022
StedNittedal
KundeBane NOR

0MNOK

kontraktsum

0M

nye spor

0

ny overgangsbro

Øker kapasiteten

Dette prosjektet er del av en større oppgradering av Gjøvikbanen, som vil øke kapasiteten for både gods og passasjerer på strekningen. Hele stasjonsområdet har universell utforming. Dette betyr at det er designet for alle typer brukere, inkludert blinde og rullestolbrukere. Det er satt opp støyskjermer mot bebyggelsen langs banen. Parkeringsplassene både på nord- og sørsiden av stasjonen er utvidet. Det er satt opp sykkelparkering, inkludert mulighet for å låse sykkelen (sykkelhotell).

Se video fra prosjektet