NRC Group Norge har signert klimakontrakt

NRC Group Norge vil bidra aktivt til å nå Oslos klimamål. Selskapet signerte denne uken en klimakontrakt med Oslo Kommune og forplikter seg til å gå foran som en klimaansvarlig virksomhet i hovedstaden.


Del:

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, signerer klimakontrakten sammen med administrerende direktør Arild Ingar Moe i NRC Group Norge

Foto: Klimaetaten/Ronny Boysen

- Hele vår forretningsmodell er basert på å bygge bærekraftig infrastruktur. Dette stemmer bra med Oslo kommunes mål om å redusere utslippene av klimagass. Det er naturlig for oss å bidra til at hovedstaden blir en klimarobust by innen 2030, sier administrerende direktør Arild Ingar Moe i NRC Group Norge, etter besøket på Rådhuset der han denne uken signerte Klimakontrakten med Oslo Kommune.

Redusere utslipp av klimagasser

Oslo har satt seg som mål å redusere utslipp av klimagasser med 95 prosent innen 2030. For å nå målene må offentlige myndigheter, private virksomheter, organisasjoner og innbyggere samarbeide om å gjennomføre effektive tiltak som monner.

NRC Group Norge er ledende på å bygge bærekraftige transportløsninger over hele Norden. Selskapet leverer kompetanse og ekspertise i større jernbanerelaterte prosjekter, i tillegg til utbygging av havner, kaianlegg og broer. NRC Group har arbeidet med flere store prosjekter i Oslo.

Blant annet har NRC Group stått for fornyelsen av Storgata, med trikketrasè og alt som hører til over og under bakken. Dette er en del av Oslos Trikkeprogram og på oppdrag fra Oslo Kommune.

NRC bidrar også til bygging av Fornebubanen, ved å bygge en tilkomsttunell på Skøyen. Her kjører også datterselskapet, Gunnar Knutsen AS, med lastebiler som går på miljøvennlig biogass i stedet for diesel. Et annet selskap i NRC Group, NSS har også bidratt med sanering i forbindelse med denne utbyggingen.

- Det vi bygger er i seg selv miljøvennlig, fordi prosjektene vi jobber med bidrar til at flere reiser kollektivt og bærekraftig. Men måten vi jobber på er like viktig for oss. Vi ønsker å bruke miljøvennlige metoder. Derfor er vi er glade for at Oslo Kommune som oppdragsgiver stiller krav til oss som entreprenør i deres anbud og kontrakter, sa Arild Ingar Moe.

Klimakontrakten forplikter

Gjennom klimakontrakten forplikter NRC Group seg til å redusere klimautslipp fra egen virksomhet, noe som er et mål NRC allerede jobber mot.

- Målet vårt er å ha redusert utslipp av klimagasser med 30 prosent innen 2025 og være klimanøytrale innen 2050. Vi sikter også mot en sorteringsgrad på minimum 70 prosent pr år, noe vi lykkes med i dag, sier Moe.


Klimakontrakten forplikter NRC til å fremme klimavennlige løsninger utenfor egen virksomhet gjennom innovasjon og kjøp av tjenester. Som medlemmer i Næring for klima vil NRC samarbeide, utveksle erfaringer og dele beste praksis og finne nye løsninger. Arild Moe håper at erfaringer NRC Group gjør andre steder i landet vil komme til nytte i hovedstaden.


For å drive sirkulært, samarbeider NRC blant annet med Asker kommune for å bygge et gjenbruksanlegg, det vil si et vaskeanlegg for forurensede masser, som stein og betong, slik at de kan brukes igjen, rene, andre steder.

I Trøndelag arbeider NRC Group med å gjøre jernbanen mellom Trondheim og Meråker elektrisk. Dette er et miljøvennlig tiltak i seg selv, fordi elektrifisering vil redusere CO2-utslippene fra banen.

I samarbeid med oppdragsgiveren, Bane NOR, har NRC valgt å bruke såkalt CO2-optimalisert betong, noe som betyr betong produsert med minst mulig utslipp, og i de nøyaktige mengdene som kreves for solide konstruksjoner. Dette reduserer klimagassutslippene med hele 39 prosent i prosjektet.

Deler erfaringer


- Dette er erfaringer vi gjerne tar med oss inn i samarbeidet med Oslo Kommune.

Vi vet at dere er opptatt av å begrense utslipp i nærområdet. Og noen ganger kan de største miljøgevinstene hentes ut også andre steder i et prosjekt, enn det som står i anbudet, sier Arild Ingar Moe.

Han understreker at NRC Group er klare for å gjøre investeringer i både kompetanse og utstyr for å møte nye miljøkrav fra oppdragsgivere fra tiden som kommer.

- Derfor er det viktig for oss at større oppdragsgivere som Oslo Kommune er konsekvente i sine krav, slik at investeringene våre står seg over tid. Vi vil også bidra i den faglige diskusjonen slik at kravene som stilles er de som gir størst miljøgevinst, sier Moe.

- Hele tiden må vi validere målene våre. Henger de på greip? Er de basert på ny viten og forskning. Ingen har foreløpig fasiten på dette feltet. Dette er et arbeid vi må gjøre i fellesskap, og vi er glade for å bidra i samarbeid med Oslo Kommune og selskapene som er med i nettverket Næring for klima, sier Moe.

Virksomheter som signerer klimakontrakten bli en del av nettverket Næring for klima, som i dag består av over 130 store og små virksomheter i Oslo og omegn.