NRC Group Norge tilknytter seg Diversitas

NRC Group Norge har blitt en del av Diversitas, Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen. Med dette dedikerer selskapet seg til å jobbe målrettet med holdningsendringer i bransjen.

Del:

Diversitas ble opprettet høsten 2019, og er bygget på verdiene toleranse, raushet og respekt. Stifterne er: Mesta, AF Gruppen, Veidekke, Betonmast, Backe, Baneservice og JM Norge.

Ser viktigheten av mangfold

-Det å være et inkluderende selskap der det er rom for mangfold har alltid vært viktig for oss forteller Arild Moe, administrerende direktør i NRC Group Norge.-Deltagelse i Diversitas vil få oss til å sette ytterligere fokus, lære mer og jobbe aktivt for endring i vårt selskap så vel som i bransjen. For å gjennomføre en holdningsendring i en bransje hvor kjønnsbalansen er såpass skjev er det viktig at vi står sammen om dette. Vi ser frem til å bli inspirert av de andre partnerne i Diversitas og samtidig dele våre erfaringer, konkluderer Moe.

Martine Stang Jonsson, prosjektleder i NRC Group Norge sin anleggsdivisjon, er enig i at mangfold og inkludering er essensielt.-Som prosjektleder i NRC Group Norge opplever jeg at jeg får like muligheter som mine mannlige kolleger. Det er engasjement som verdsettes, og de som har lyst på utfordringer og karrieremuligheter får det - uavhengig av kjønn, eller andre faktorer som etnisitet og religion, sier Martine.-Jeg vil absolutt oppfordre jenter til å søke seg til bygg- og anleggsbransjen, det er en spennende bransje hvor du kan være med på å påvirke samfunnet vi lever i, avslutter Stang Jonsson.

Diversitas ønsker NRC Group Norge velkommen i samarbeidet

– Vi er stolte over å ha fått med oss NRC Group Norge som partner inn i Diversitas. For å kunne fortsette arbeidet mot en bygg og anleggsbransje som er for alle, trenger vi bedrifter som NRC som setter mangfold på agendaen. Sammen jobber vi for en inkluderende bransje som skal være for alle etnisiteter, religioner, kjønn, ulike legninger, erfaringer og kompetanser, sier Metha M. Rosengren Leonhardsen

Mål om økt kjønnsbalanse fra 8% til 20%

EBA har målt kvinneandelen i norsk bygg- og anleggsbransje. I 2019 var det kun 8% kvinner totalt i bransjen. 2% av disse var fagarbeidere. Diversitas ønsker å jobbe målrettet med å styrke kvinneandelen i bransjen og synliggjøre gjennom sine kanaler både rollemodeller og hvilken kompetanse bransjen trenger i årene fremover. Det konkretiserte målet er å øke kvinneandelen til 20% i løpet av de neste fem årene.