Bedre resultater og sterk ordreinngang i NRC Group

NRC Group leverer et godt resultat i andre kvartal. EBITA* i konsern var på 47 millioner, en økning fra 27 millioner samme kvartal i fjor.

Del:

Ordreinngangen for selskapet var på 2.2 milliarder, en økning på over 60% fra samme kvartal i fjor. Selskapet sikret seg i tillegg en kontrakt med Finnish Transport Infrastructure Agency på 2 milliarder, for håndtering og distribusjon av materiell de neste fem årene. Kontrakten er ikke inkludert i den rapporterte ordreinngangen, noe som betyr at NRC Group har sikret seg kontrakter for over 4 milliarder i andre kvartal.

“Vi har oppnådd gode resultater på våre viktigste fokusområder, øke lønnsomheten og forbedring av ordreinngangen. Jeg er veldig stolt av hva organisasjonen har levert. Det systematiske forbedringsarbeidet som er gjennomført de siste to årene begynner å gi resultater», sier Henning Olsen CEO i NRC Group ASA.

Finland leverte et sterkt kvartal med EBITA* på 65 millioner, en klar forbedring fra 19 millioner samme periode i fjor. Fortsatt gode resultater i Bane virksomheten og Vedlikehold, er hovedårsakene til forbedringene. Arbeidet med å skape en mer fleksibel kostnadsstruktur har også vært vellykket og bidrar til bedring i resultatet.

I Norge leverte selskapet en EBITA* på 2 millioner i kvartalet, en nedgang fra 27 millioner samme periode i fjor. Lavere aktivitet i Anlegg og svakere marginer i rive- og gjenvinningsvirksomheten, forklarer nedgangen i resultatet. Tiltak som er iverksatt for å bedre lønnsomheten viser god progresjon og vil bidra til gradvis bedre resultater. Anleggsvirksomheten sikret seg flere kontrakter i første halvår slik at aktivitetsnivået vil øke fremover.

I Sverige er priskonkurransen fortsatt utfordrende, noe som har medført vesentlig lavere aktivitet. Selskapet leverte en EBITA* på -12 millioner i andre kvartal, omtrent på samme nivå som samme kvartal forrige år.

Fokus på å vinne de riktige prosjektene til riktig pris, samt forbedring prosjektgjennomføring er fortsatt selskapets viktigste prioritet fremover. Det skal bidra til å forbedre lønnsomheten. Markedsutsiktene for NRC Group er gode, med en god tilgang på anbud i både Norge, Sverige og Finland.