Meierigården i Porsgrunn rives elektrisk

Den store rivemaskinen som river Meierigården i Porsgrunn går på strøm. Det sparer miljøet for utslipp av over 30 tonn CO2.

Del:

Skåner miljøet

Den staselige Meierigården i Porsgrunn var kjent som byens stolthet, før den i mars i fjor ble totalskadet av brann. NRC Kept har fått oppdraget med å rive det som står igjen av bygningene. Målet er at det skal skje så skånsomt som mulig både for omgivelser og miljø. For første gang i Norge brukes en stor rivemaskin drevet på elektrisitet.

- Ved å drive maskinen elektrisk i stedet for å bruke diesel sparer vi miljøet for over 30 kilo tonn CO2, bare i dette prosjektet, sier prosjektsjef Anders Arnesen i NRC Kept, et selskap i NRC Group.

Eiendomssjefen i Porsgrunn kommune, Ole Henrik Lia er glad for at løsningen sparer miljøet for unødige utslipp av CO2.

- Porsgrunn kommune er opptatt av de bærekraftige løsningene og ønsker å bidra til reduserte utslipp. Derfor er det spennende at vi kan få prøvd ut en så stor elektrisk maskin på denne jobben. Markedet for slike maskiner er i endring, og utskifting har foreløpig høye kostnader. Det er derfor viktig at det offentlige er med og bidrar gjennom sine mange og store anskaffelser, sier Lia.

Den store rivemaskinen, av typen Caterpillar 352, har ca 30 meters rekkevidde. Den er opprinnelig en dieselmaskin bygget om til hybrid, slik at den også kan gå på strøm. Dette er en investering NRC Kept, som det første firmaet i bransjen har gjort for å kunne tilby mer miljøvennlige løsninger til riving.

Tett samarbeid med KLP Skadeforsikring og Porsgrunn kommune

Porsgrunn kommune er den første oppdragsgiver som tar den elektriske løsningen i bruk, i tett samarbeid med forsikringsselskapet KLP. Å ha et forsikringsselskap som ivrer for miljøvennlige løsninger var nødvendig for å få dekket de ekstra kostnadene omkoblingen til strøm medfører.

- Vi i KLP Skadeforsikring ønsker å bidra til utviklingen innenfor byggesektorens grønne skifte. Som eid av kommune- og helse-Norges pensjonsselskap KLP, er vi en lagspiller for kommunene fordi vi vet at kommunene har krav om miljøvennlige byggeprosjekter. Når denne løsningen ble mulig ved at leverandøren av rivejobben, NRC Kept, ville bruke en slik maskin på dette prosjektet, er det midt i blinken for oss og en fin anledning til å ta i bruk klimavennlige løsninger i denne typen jobber. Dette er fremtiden og noe vi kommer til å se mer av, helt sikkert, sier Anders Eik, avdelingsleder for eiendom og innkjøp i KLP Skadeforsikring.

For første gang i Norge drives en så stor rivemaskin på strøm. Samarbeid mellom NRC Kept, Porsgrunn kommune og KLP Skadeforsikring gjorde det mulig.

Langgraveren av typen Caterpillar 352 har 30 meters rekkevidde. Den er modifisert av Agder Gruppen, fra dieseldrift til å kunne gå både på diesel og strøm. For første gang er den koblet til elektrisitet.

Langgraveren som brukes til å rive den brannskadde Meierigården i Porsgrunn drives elektrisk og sparer miljøet for CO2 utslipp. Et samarbeid mellom KLP, Porsgrunn kommune og NRC Kept måtte til for at en så stor rivemaksin for første gang i Norge går på strøm.

Les mer om miljøselskapet NRC Kept her: NRC Kept