Styrker nordisk samarbeid om jernbane

Denne uka var fagfolk fra alle de nordiske landene samlet for å styrke det nordiske samarbeidet. NRC Group bygger jernbane i Norge, Sverige og Finland.

Del:

En engasjert gruppe fagfolk fra nordiske land møttes i Trøndelag. Denne gjengen ser på maskinene som brukes til montering av kontaktledning.

- Vi samler flotte kolleger fra Norge, Sverige og Finland for å snakke om samarbeid og hvilke muligheter vi har, når det gjelder metoder, utstyr og mannskap, sier direktør for banedivisjonen i NRC Group Norge, Martin Inge Olsen.

Det fellesnordiske fagtreffet var lagt til Stjørdal, der NRC Group Norge og Sverige i dag samarbeider om å elektrifisere Trønder- og Meråkerbanen slik at elektriske tog fra Sverige kan kjøre over grensen og inn i Norge. Oppdraget fra Bane NOR er det største prosjektet NRC Group har i Norge.

- Norge har veldig sterkt fokus på bærekraft, og det har ikke kommet like langt i Sverige og Finland ennå. Men vi er ganske sikre på at det kommer, så der har vi mye å vise fram. Og så har vi maskiner og moderne utstyr, og metoder de ikke bruker. Kollegene fra Sverige og Finland er for eksempel superinteressert i fundamentboring, fordi de ikke er like godt kjent med det. De ønsker også å høre om hvordan vi håndterer totalentreprise og risiko, noe som skiller seg litt fra hvordan de gjør det i de andre landene, sier Martin Inge Olsen.

I arbeidet med å elektrifisere 120 kilometer på Trønder- og Meråkerbanen er det valgt bærekraftige metoder og materialer for å spare miljøet for utslipp av klimagasser. Smart bruk av betong har redusert CO2-utslippene med 39 prosent.

- Vi ønsker å la svenske og finske kolleger ta del i den læringa vi har gjort i dette prosjektet. Dette er et godt sted å starte, fordi her jobber vi på tvers av landegrensene og fordi det er et stort og komplekst prosjekt som involverer de fleste fag. Vi har med oss fageksperter på signal, elektro og kontaktledning, som får se hvordan vi gjør dette i Norge. Fagfolkene fra NRC Sverige og Finland kan komme med tips og triks om hva de gjør, og kanskje plukker de opp noen tips som de tar med hjem, sier Odd Magne Grøntvedt, assisterende prosjektleder for elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen.

På dette prosjektet bygger NRC Group kontaktledningsnett og tilhørende infrastruktur. Boretoget som brukes til å bore og feste fundamenter langs linja vakte stor interesse fra kollegene fra nabolandene.

- Jeg synes dette er meget bra. Vi møter kolleger i andre land, og det har vært veldig spennende å se ulike måter å gjøre arbeidet på og de ulike maskinene som vi har i NRC Group.
Vi lærer nye arbeidsmetoder, om maskiner og av hverandres ideer, sier Sami Korhonen, leder av baneavdelingen i NRC Group Finland.

- Vi har kolleger fra Sverige som jobber på dette prosjektet, så det er gøy å komme hit og se hvordan de har det i hverdagen. Vi jobber ganske likt, men vi har en del ulike system, så det er bra å lære nye systemer og arbeidsmetoder, sier Thomas Rosèn, signal- og lavspenningssjef i NRC Group Sverige.

- Det er såpass mye samlet kapasitet i NRC Group, at hver gang vi møtes så er det noe nytt å hente. Vi kan godt sitte her og tro at vi klarer å utvikle prosjektene best med de vi er, men jo flere som får muligheten til å lære og forstå, jo bedre bli utbyttet, sier assisterende prosjektleder Odd Magne Grøntvedt.


Boretoget som NRC Group Norge bruker til å bore hull til fundamenter og feste dem langs linja, var interessant for svenske og finske kolleger

Sami Korhonen, leder av baneavdelingen i NRC Group Finland

Dette er noen av de 2900 fundamentene som fester stolpene for strømføring langs 120 km jernbanelinje i Trøndelag. De er laget for å spare miljøet for klimagassutslipp.

Odd Magne Grøntvedt, assisterende prosjektleder i NRC Group Norge på ETM-prosjektet, Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

Thomas Rosèn, signal- og lavspenningssjef i NRC Group Sverige

Det var rom for gode faglige diskusjoner i det fellesnordiske NRC-møtet