Opplæring i bærekraft for alle ansatte i NRC Group

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. NRC Group har nå blitt medlem av UN Global Compact i Norge og forplikter seg til å følge de ti prinsippene fra UN Global Compact og jobbe sammen mot FNs bærekraftsmål.

Del:

-Medlemskapet i UN Global Compact styrker vårt arbeid med å skape en bærekraftig vekst gjennom hele verdikjeden vår. De ti prinsippene blir nå en integrert del av opplæringen internt og rapportering i NRC Group fremover. Vi bygger bærekraftig infrastruktur som skal vare i generasjoner og knytter mennesker og byer sammen. Samtidig har vi et stort potensial for å skape en enda mer bærekraftig drift, og det er vi godt i gang med nå, sier Henning Olsen, CEO i NRC Group.

Selskapet lanserte også nylig sertifisering innen bærekraft for alle ansatte. Nesten 2 000 ansatte skal i løpet av ett år gjennomføre første modul av denne opplæringen, som sikrer at alle ansatte i selskapet får en basis innføring i hva bærekraft betyr, hvorfor det er viktig og hvordan alle ansatte kan bidra til en bærekraftig utvikling. Opplæringen er godt mottatt internt, og allerede etter få dager er over 20% av alle ansatte sertifisert.

-Den gode mottagelsen av opplæringen viser at behovet er stort og samtidig at våre ansatte er interessert i å lære mer om bærekraft. Vi skal blant annet redusere våre utslipp med 30% innen 2024 og for å nå målene må vi ha med alle ansatte på denne reisen, fortsetter Olsen.

Opplæringen er utviklet av NRC Group i tett samarbeid med en ekstern partner. Tor Haugenes fra Oslo Business Forum har lang erfaring fra kurs innen bærekraft og samfunnsansvar fra Handelshøyskolen BI, og er faglig ansvarlig for innholdet i sertifiseringen.Opplæring og utvikling av ansatte er helt sentralt i den langsiktige strategien til NRC Group, og sertifiseringen av alle ansatte i bærekraft vil gi alle en basis kompetanse i hva bærekraftig utvikling er. Gjennom praktiske eksempler får alle kjennskap til hva bærekraftig utvikling betyr og ikke minst hvordan hver enkelt kan bidra i det daglige arbeid i prosjektene.

-Vi ønsker NRC Group velkommen som medlem for å skape et mer ansvarlig næringsliv. NRC Group viser at de ønsker å utgjøre en forskjell i samfunnet ved å sertifisere alle 2 000 ansatte i bærekraft. Dette initiativet er viktig og helt riktig, sier Kim N. Gabrielli, adm.dir. i UN Global Compact Norge. 

UN Global Compacts ti prinsipper gir føringer for hvordan bedrifter sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. Sammen med FNs bærekraftsmål, skal prinsippene fungere som veiledning for medlemmenes arbeid med bærekraft. NRC Group forplikter seg i medlemskapet til å følge opp og rapportere på eget arbeid i henhold til de ti prinsippene fra UN Global Compact.