Bærekraftsrapport 2020 fra NRC Group

Økende etterspørsel for å bygge og vedlikeholde infrastruktur av høy kvalitet i Norden, samt urbanisering og klimavennlig byutvikling, gir spennende muligheter for NRC Group. For å nå vårt mål om å skape infrastruktur som går utover morgendagens krav, har vi utarbeidet en strategi for bærekraftig vekst, hvor vi fremmer klimavennlige løsninger og bidrar proaktivt til en bransje med nullutslipp.

Del:

NRC Group publiserer nå sin første bærekraftsrapport, basert på Global Reporting Initiative (GRI), som er et anerkjent rammeverk for rapporting på bærekraft. Forut for rapporteringen ble det gjennomført en materialitetsanalyse av en tredje part, for å definere hvilke forhold som har mest betydning for NRC Group og våre interessenter. Denne analysen ligger til grunn for rapporteringen.

– Det siste året har vært utfordrende, men vi har vist styrke gjennom vår håndtering av Covid-19 pandemien. Jeg vil gjerne takke våre ansatte for innsatsen som er nedlagt for å sikre at helse- og sikkerhet har blitt opprettholdt under svært vanskelige omstendigheter. Jeg er sikker på at våre erfaringer fra 2020 og vår evne til å tilpasse oss raskt vil være viktig fremover, spesielt for å håndtere utfordringer knyttet til bærekraft, sier Henning Olsen, konsernsjef i NRC Group.

NRC Group følger EUs arbeid med bærekraftig finans og taksonomi. Tiltakene som har blitt inntrodusert i «The European Green Deal» og i handlingsplanen for bærekraftig finans, vil kreve at bedrifter rapporterer hvordan de arbeider med bærekraft på en ny og standardisert måte. NRC Group i løpet av 2021 klassifisere inntekter, investeringer og kostnader i selskapet i henhold til denne standarden.

– Et klassifiseringssystem for økonomiske aktiviteter, vil bidra vesentlig til at klimatiltak gjennomføres og øke farten på implementering av andre bærekraftsmål. Bærekraftig finans er viktig for å kunne implementere European Green Deal og for å gjøre EUs økonomi bærekraftig. Vi mener NRC Group vil bidra positivt til taksonomien, da vår kjernevirksomhet i stor grad er innenfor EUs miljømål, sier Dag Fladby, CFO i NRC Group


Les hele rapporten her.