HMS-samling for lærlingene i NRC

Denne uka var lærlingene i NRC Group Norge samlet for å fordype seg i helse, miljø og sikkerhet. - Gode fagarbeidere er det mest verdifulle vi har. Derfor satser vi på kurs og opplæring for dem, sier administrerende direktør Arild Ingar Moe i NRC Group Norge.

Foto: NRC Group

Sterke historier, egne erfaringer og modige utfordringer var noe av det lærlingene i NRC Group Norge samlet seg om på Gardermoen denne uka.

- Å møte lærlinger er noe av det artigste jeg gjør. Dere er framtida innen fagene deres, sa administrerende direktør Arild Moe da han ønsket lærlingene velkommen.

Han har selv opplevd ulykker på jobb, og hadde en klar melding til lærlingene:

- Pass på dere selv! Og ser du ting du reagerer på, så ikke vær redd for å si ifra! Vi lykkes ikke som bedrift hvis vi ikke lykkes med sikkerheten.

Opplæringsleder Even Hetland i NRC forteller at temaet for samlingen er en viktig del av arbeidet med å følge opp lærlingenes læreplan. Målet er at lærlingene skal få et felles innblikk i arbeidslivet.

- Jeg synes det er bra at vi lærer om HMS, for det er et veldig viktig tema. Jeg vet at det er mange firmaer som sluntrer unna på dette området. HMS er viktig, med tanke på at det skal være sikkert å jobbe, at du skal komme deg hjem hver dag, og at du ikke skal være redd for å dra på jobb. En viktig del av det å trives er at du føler deg trygg, sa lærling i vei- og anleggsfaget, Espen Mostue Edvardsen.

Erfaringsutveksling

Under samlingen fikk lærlingene utveksle egne erfaringer, de fikk lytte til sterke historier om ulykker som burde vært forhindret, og de ble kurset i førstehjelp. De jobbet også i grupper med utfordringer å tygge på:

- Hva gjør dere hvis noen ikke følger prosedyrene?

- Da sier man ifra, svarte en av lærlingene.

- Jeg opplever egentlig ikke at det er så vanskelig å si ifra. Vi har såpass god kommunikasjon der jeg jobber, at det er helt greit å gjøre det, kommenterte en annen.

Foto: NRC Group

En investering i våre framtidige fagarbeidere

De 26 lærlingene i NRC kommer fra fire ulike studieretninger. På samlingen møtte lærlinger fra anleggsteknikk, maskinførerfaget, vei- og anleggsfaget, banemontørfaget, byggteknikkfaget og elektrofagene, i tillegg til lærlinger fra yrkessjåførfaget. Noen har vært i hos NRC i to år allerede, mens de ferskeste startet læretiden for tre måneder siden.

- Lærlingene har et bevisst forhold på HMS, og jobber aktivt med det og de forventer at vi som bedrift også har et system for dette, forklarer opplæringsleder Even Hetland.

- Det har vært et veldig bra arrangement. Det er flott at NRC bruker to dager på dette, og at vi har med både første- og andreårslærlinger. Det er kjempeviktig at lærlingene forstår verdien av HMS-arbeid. I NRC kommer budskapet fra øverste hold og det ble gjort på en veldig fin måte, sier Ivar Helge Andersen, opplæringskonsulent OKAB Agder som også bidro på samlingen.

- Dette er en investering i våre framtidige fagarbeidere, for at disse skal få et helsemessig sunt arbeidsliv fra nå og de neste 50 årene. De krever mye av en som skal jobbe praktisk. Da må de jobbe riktig, med hodet og hjertet, sier Jøran Baann, direktør for HMS og KS i NRC Group Norge.

NRC Group bygger bærekraftige transportløsninger over hele Norden. Selskapet leverer hele spekteret av tjenester som må til for å bygge jernbane, trikkelinjer, kaianlegg og drive anleggsarbeid.

Eline Dalland

Kommunikasjonsdirektør