NRC Group utvikler medarbeiderne

NRC Group satser sterkt på å utvikle medarbeiderne. Nå starter et nordisk mentorprogram, der erfarne ledere deler sin kunnskap med de yngre. Og trolig plukker de opp noen verdifulle tips selv.

Del:

Godt samspill: Synnøve Arntzen har kort fartstid som prosjektleder, mens Erdil Kenar har lang erfaring som leder i anleggsbransjen. Begge tror de har mye å lære av hverandre.

- NRC Group har som mål å være den mest attraktive partneren og arbeidsgiveren innen morgendagens infrastruktur. Dette er et av våre grep for å nå det målet. Vi ønsker at NRC skal være et godt sted å jobbe, og derfor utvikler vi lederne våre på denne måten. De ansatte er vår viktigste ressurs, sier konsernsjef Henning Olsen i NRC Group.

Han har selv deltatt i mentorprogrammer både som mentor, og mentee. Nå skal 18 medarbeidere fra Norge og Finland delta på det nystartede nordiske mentorprogrammet i NRC Group.

Mye erfaring samlet på et sted: Her er de fleste av NRC Groups mentorer og mentees, som deltar i det nystartede nordiske mentorprogrammet.

Begge parter lærer

- Jeg ser jo at tidene forandrer seg, så jeg er nødt til å holde takt med tiden. Medarbeidere i dag har noen helt andre forventninger til jobb, arbeidstider og privatliv enn tidligere. Da jeg begynte å jobbe for over 20 år siden, gjorde vi som vi fikk beskjed om og stilte ingen spørsmål. Slik er det ikke i dag, sier Erdil Kenar.

Han er teknisk sjef i anleggsdivisjonen i NRC Group Norge og har lang fartstid som leder i anleggsbransjen.

Gjennom de neste ni månedene skal han og de andre deltakerne i mentorprogrammet gjennom et strukturert opplegg med felles utfordringer, jevnlige samlinger og tett oppfølging. Men først og fremst består mentorprogrammet av gode og åpne samtaler mellom den mer erfarne mentoren og menteen, som gjerne har kortere erfaring.

Erdil Kenar er mentor for prosjektleder Synnøve Arntzen. Hun er utdannet på NTNU, og har på kort tid steget raskt i gradene i banedivisjonen i NRC Group.

- Jeg tror jeg kan lære noe av henne. Selv om hun er ganske fersk i bransjen og i arbeidslivet, har hun allerede kommet langt. Så jeg må prøve å finne ut hva hun gjorde, sier Erdil Kenar.

Også Synnøve Arntzen har forventninger om å lære mye av mentoren sin.

- Erdil har jo så mye erfaring og jeg har lyst til å suge til meg så mye kunnskap som jeg kan, om å lede folk og hva jeg skal fokusere på som prosjektleder, sier hun.

Nordisk program

Det nordiske mentorprogrammet er et resultat av tett samarbeid over landegrensene. NRC Group Sverige har allerede en mentorordning på plass. I den nordiske piloten var deltakere fra Norge og Finland samlet på Gardermoen denne uken.

- Mentorprogrammet er et partnerskap og en læringsallianse. Hovedmålet er personlig vekst og profesjonell utvikling, forklarer Vilde Haugnæss, Head of People Development & Talent Acquisition i NRC Group.

Sammen med med Laura Luomaranta, HRD Manager i NRC Group Finland har hun ansvaret for det strukturerte programmet. Årets program er en pilot for å skaffe erfaring og teste ut ordningen. Målet er at mange flere av NRC Groups medarbeidere skal få delta i mentorordningen i årene som kommer.

Vilde Hagnæss og Laura Luomaranta forklarer at mentor og mentee har klare, men litt ulike roller i samspillet. Menteen skal blant annet ta initiativ til møter, forberede diskusjoner og spørsmål han eller hun selv er opptatt av. Mentoren skal dele erfaring, lytte, utfordre og oppmuntre, men ikke løse menteens oppgaver. Og begge parter skal lære.Laura Luomaranta, HRD Manager i NRC Group Finland, og Vilde Haugnæss, Head of People Development & Talent Acquisition i NRC Group, har ansvaret for det nordiske mentorprogrammet.

Deler erfaring

Åpne og ærlige samtaler er en forutsetning, og både mentor og mentee skriver derfor under på en kontrakt om partnerskapet, med etiske retningslinjer om blant annet konfidensialitet.

- Jeg ønsker å få mer kunnskap og nye idèer som kan styrke meg faglig, sier Mikail Kesenci, som er prosjektleder i NRC Group Finland.

Hans mentor, Sami Korhonen, ser fram til å lære om ulike måter å jobbe på og samtidig dele kunnskapen sin fra lederjobben i banedivisjonen.

- Jeg ønsker å bli en bedre leder, og jeg vil gjerne lære av Jounis erfaring i det å lede mennesker. Kanskje jeg kan få noen nye synspunkter, sier Mika Pykälämäki, anleggsleder i NRC Group Finland.

Han har Jouni Happonen, leder i dem finske trikkedivsjonen, som mentor.

- Akkurat nå setter vi mål sammen. Vi håper begge å lære nye ting. Det kan være kunnskap jeg kanskje har glemt, eller som jeg aldri lærte, så dette er en god mulighet for oss begge til å lære noe nytt, sier Jouni Happonen.