Ny HMS/KS Direktør i NRC Group Norge

Jøran Baann har tiltrådt stillingen som HMS/KS Direktør i NRC Group Norge, og skal med dette videreutvikle selskapets sterke fokus på et proaktivt HMS/KS arbeid.

Del:

Jøran Baann kommer sist fra stillingen som HMS&K-sjef i AF Offshore Decom, hvor han jobbet i 11 år.

«Jobber vi ikke sikkert jobber vi ikke i det hele tatt»

-Vi er veldig glade for å ha fått med Jøran på laget, og dermed styrket vår stab av HMS/KS ledere ytterligere, forteller Arild Moe, administrerende direktør i NRC Group Norge.

-HMS/KS er et fagfelt med vår høyeste prioritet, og dette skal gjennomsyre alt vi gjør i hele verdikjeden. Vi liker å si at jobber vi ikke sikkert jobber vi ikke i det hele tatt.
Vi har allerede oppnådd gode HMS/KS resultater, men det er fremdeles rom for forbedringer. HMS/KS arbeidet er ferskvare og må derfor kjennetegnes av regelmessig repetisjon, samtidig som vi må være nysgjerrige på å utvikle våre prosesser. Gjennom analytisk bruk av databasen på rapporterte hendelser og risikoanalyser skal vi styrke det proaktive HMS /KS arbeidet. Vi er overbevist om at Jøran kommer til å bidra godt til dette, konkluderer Moe.
Jøran Baann deler Moe sitt syn på HMS/KS-faget, og er ivrig til å ta fatt på oppgavene.

-Det å bli en del av et selskap hvis utspring var utvikling av bærekraftige transportløsninger passer meg ypperlig. Miljøhensyn og bærekraft er en stor del av HMS/KS-faget, og det å kunne være en aktiv pådriver for et mer bærekraftig samfunn kjenner jeg stolthet over, sier Baann.
-Viktigst av alt er at når vi jobber på våre prosjekter skal alle føle seg trygge og komme hele hjem.
Vi må sørge for en god HMS/KS-kultur, hvor vi hele tiden må være et skritt foran. Dette for å sørge for både helsen og sikkerheten for våre ansatte, beskyttelsen av ytre miljø så vel som å drive lønnsomme prosjekter for kundene våre, avslutter Jøran.