Skal bygge en av Drammens høyeste konstruksjoner – under vann

NRC Group Norge ble i mai tildelt kontrakten for grunnarbeid og konstruksjon i forbindelse med ny kai på Holmen. Nå er kontrakten signert og byggingen av 200 meter ny kai igangsettes i august. Med en fundamenteringsdybde ned til fjell på omtrent 140 meter blir det en av Norges dypeste fundamenterte kaikonstruksjoner.

Del:

Drammen havn har de siste årene fraflyttet nesten 900 meter kai på Tangen i forbindelse med byutviklingstiltak i Drammen. Arbeidet med å utvide arealene på Holmen og tilrettelegge for en arealeffektiv og samlet drift på Holmen har pågått over lengre tid. Nå skal verket krones med 200 meter ny kai som en utvidelse av Kattegat kai ytterst på Holmen. Bare det siste året har arealene på Holmen blitt utvidet med 30 mål, og utvidelsen fortsetter i første omgang frem til ferdigstillelsen av den nye kaia i 2023.

Større kapasitet til miljøvennlig transport

Med den nye utvidelsen på plass vil kaikapasiteten på Holmen nå overstige en kilometer i lengde, og økningen i kapasiteten er etterlengtet i møte med etterspørselen etter miljøvennlige transportløsninger.

– Økning i kaikapasiteten blir svært viktig for Drammen havns tilbud og drift. Stadig flere aktører etterspør effektive og miljøvennlige transportløsninger, spesielt i knutepunktet mellom sjø og bane. Utvidelse av kaikapasiteten gjør at vi kan øke tilbudet vårt og komme etterspørselen i møte, sier havnesjef Einar Olsen. Det er i tiden at flere vil se til sjøtransport for et bærekraftig alternativ både for kort- og langdistanse. Når vi samtidig kan koble sjø- og banetransport sammen, slik vi kan her i Drammen så er det et produkt som oppfyller bærekraftsmål og god økonomi.Når vi også ser dette sammen med landstrømanlegget Drammen havn har investert i, ligger tar vi store skritt i riktig retning i miljøets tjeneste.Vi er veldig fornøyde med å være i forkant av utviklingen, avslutter Olsen.

For øyeblikket har Drammen havn en samlet kailengde på 846 meter, fordelt på fire kaier som i ulik grad håndterer skip innenfor bil, stykkgods, container og ulike typer spesialgods. Den nye kaia gir fleksibilitet til å kunne håndtere flere samtidige skipsanløp innenfor flere godstyper og gir blant annet større fleksibilitet på mottak av biler.

Et stort prosjekt både for aktørene og i nasjonal sammenheng

NRC Group Norge har med tiden opparbeidet seg solid erfaring innenfor denne typen prosjekter, og kommer til Drammen med spisskompetanse på feltet. Kontrakten er den største i sitt for Drammen havn til nå, og forventningene er store både til samarbeidet, prosessen og resultatet

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått en erfaren og solid leverandør i NRC Group Norge med på prosjektet. Utbyggingen er av stor betydning for vår fremtidige utvikling og drift, og det er avgjørende både for arbeidet og sluttresultatet å ha en aktør på laget som kan gi oss trygghet på veien. Vi stiller tydelige krav og opplever å få de rette løsningene, sier Olsen

– Det er ikke mange havner verken nasjonalt eller regionalt som har muligheten til å øke i areal og kapasitet slik vi gjør, og vi gleder oss veldig til å realisere våre planer for en fremtidsrettet og konkurransedyktig havn, sier styreleder i Drammen havn Ann-Christin Andersen. «Gods på kjøl» er et miljøvennlige transportalternativ, og det nye kaianlegget vil spille en nøkkelrolle logistikk knutepunktet på havna, forteller Andersen.

Tidligere har NRC Group Norge levert tilsvarende konstruksjoner med en dybde ned til fjell på litt over 100 meter, men utbyggingen på Holmen i Drammen blir deres hittil dypeste fundamenterte så langt, og grunnforholdene er krevende. Det ser imidlertid de involverte hos NRC Group Norge frem til å komme i gang med.

– Vi ser frem til å starte prosjektgjennomføringen etter mange måneders planlegging, sier Erdil Kenar, Prosjektleder NRC Group Norge. Det er en rekke spennende operasjoner som skal gjennomføres i løpet av utbyggingen, noen mer utfordrende enn andre på grunn av grunnforholdene som er i Drammen. Eksempelvis er metoden vi skal bruke for å gjennomføre fundamenteringen helt ny i Norge i denne skalaen. Men med et prosjektteam bestående av dyktige fagfolk med lang erfaring og utstrakt kompetanse er jeg sikker på at vi skal levere anlegget i henhold til byggherres forventing og kvalitetskrav, forteller Erdil.

Det er høye ambisjoner for Drammens dypeste byggeprosjekt, og NRC Group Norge mener å ha det rette verktøyet og erfaringen som skal til for å lykkes både i Drammen og i fremtidige prosjekter.

– Først og fremst ønsker jeg å takke Drammen Havn for tillitten ved å tildele oss denne kontrakten, sier Arild Moe, Administrerende direktør i NRC Group Norge. Vi har i de senere årene opparbeidet oss en betydelig referanseportefølje av kai og havneanlegg, og vi har en ambisjon om å være i front innen denne nisjen. I så måte er dette et prosjekt som passer oss meget godt, avslutter Arild.

Arbeidene vil starte allerede i august 2021 og er planlagt ferdigstilt andre kvartal 2023.

Nøkkelinfo ny kai:

-Lengde: 200 m-Fundamenteringsdybde ned til fjell: 140 m-Kaien konstrueres som en pel i pel konstruksjon.Først bores det ned et ytterrør, noe mer en halvveis. Deretter slås innerpelen gjennom ytterpelen ned til fast grunn, som er morenemasser eller fjell.-Kaidekket tåler 5 tonn.