Jernbanen er en del av løsningen på klimautfordringene

Sammen med Bane NOR bidrar NRC Norge AS til å videreutvikle jernbanens miljøfortrinn i Trøndelag fra 2024. Kontrakten for oppføring av master og ledninger i forbindelse med elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen er signert og arbeidet starter våren 2022.

Del:

Alle kontraktene i forbindelse med elektrifiseringen av jernbanen i Trøndelag er nå inngått, og samtlige av dem er gått til norske entreprenører.

- Vi er svært fornøyde med å ha fått med NRC på laget og ser frem til å starte med det synlige symbolet på elektrifiseringen, nemlig oppføringen av master og ledninger som skal gi togene kjørestrøm, sier Stine Ilebrekke Undrum, konserndirektør Utbygging i Bane NOR.

Toget er en viktig del av løsningen for raskt å få ned klimagassutslipp fra transport, og elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen er et viktig bidrag for å legge til rette for mer persontrafikk og økt satsning på transport av gods i Trøndelag.

-Vi gleder oss til å ta fatt på denne oppgraderingen sammen med Bane NOR. Vår kompetanse og erfaring fra det nordiske bane landskapet, gir oss en fordel i arbeidet med å redusere utslipp og bidra til en mer effektiv transport, sier Arild Moe, Administrerende direktør i NRC Group Norge.

Klimavennlig og arealeffektivt

Transport står for 30 prosent av klimagassutslippene i Norge, og jernbanen er nesten utslippsfri. I tillegg er jernbanen også arealeffektiv. Selv om fremtidens biler og lastebiler driftes elektrisk, krever de mer plass på veien og mer areal til parkeringsplasser sammenlignet med tog.

Ett godstog frakter det samme som 24 fullastede vogntog. Godstrafikk med lastebil bruker nesten seks ganger så mye energi som transport med godstog drevet med elektrisitet. Flytrafikken bruker sju ganger så mye energi som tog drevet av hydroelektrisk energi.

-Ett pendlertog kan frakte 800 passasjerer. Med i gjennomsnitt 1,1 passasjerer i hver elektrifisert bil, kan du selv se for deg hvor stor plass disse bilene krever i morgenrushet sammenlignet med ett togsett. Jernbanen er klimavinneren, sier Stine Ilebrekke Undrum.

Med grønne spor i Trøndelag legges det til rette for å overføre mer transport til jernbanen, slik at transportsektoren blir mer bærekraftig.

-Vi er veldig stolte over å bidra til grønnere spor i Trøndelag for Bane NOR hvor klimaregnskapet står sentralt. Vi vil benytte miljøverktøyet CEEQUAL, som bidrar til bærekraft i både prosjekteringsfasen og i gjennomføringen av prosjektet, sier Martin Inge Olsen, Divisjonsdirektør Bane i NRC Group Norge.

Bane NOR bygger ut strekningene for elektrisk drift i to etapper. Strekningen Trondheim-Stjørdal og Stavne-Leangen tas i bruk med elektrisk drift i desember 2023, og strekingen Hel-Riksgrensen i desember 2024. Prosjektet er nå inne i en hektisk periode med oppstart av arbeidene. I alt skal 120 km bane elektrifiseres i løpet av perioden 2021 til 2024. Hele elektrifiseringen er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2024.