FNs bærekraftsjef besøkte NRC-prosjekt
Del:

Kim N. Gabrielli, administrerende direktør i Global Compact Norge, Arild Moe, administrerende direktør i NRC Group Norge sammen med Sanda Ojibambo, administrerende direktør i FNs Global Compact.

- Det er flott å se en anleggsplass med en så fremoverlent tankegang om miljø og bærekraft, og som også viser at man kan drive miljøvennlig, men samtidig økonomisk og finansielt bevisst, sa Ojiambo under besøket.

På Tryvann bygger NRC Group Norge et nytt høydebasseng for Oslo kommune. Arbeidet startet i februar 2022 og er beregnet å være ferdig i desember 2023.

Byggherre Oslo kommune la stor vekt på miljøkrav da de skulle ha tak i entreprenør til denne jobben, og NRC Group Norges administrerende direktør, Arild Moe, og prosjektleder Tor Øyvind Andersen viste og forklarte hvordan de har jobbet med miljø og bærekraft i prosjektet.

Dette er noen av miljøløsningene som er valgt:

  • Miljøvennlig betong, av typen Lavkarbon pluss. Betongkonstruksjonen består av ca. 2.000 kubikkmeter betong.
  • Utslippsfrie maskiner. Lastebilene går på biogass, og på anlegget ellers brukes elektriske gravemaskiner og elektriske biler
  • Gjenbruk av masser. Massene som graves ut brukes om igjen i skiløyper og turløyper i området. I alt er 5.000 kubikkmeter brukt til dette, noe som har spart omtrent 5-600 lastebillass på veiene.
  • Solcellepanel på brakkeriggen. Fine betongflater. Inni bassenget er det viktig for å sikre vannkvaliteten, men utenpå er det på grunn av det estetiske, og at det skal ligge fint i naturen.
  • Restaurering av naturen. Mose og annen vegetasjon er tatt vare på og skal brukes til å dekke taket og sår i området når bassenget er ferdig.

De miljøvennlige løsningene i prosjektet sparer miljøet for utslipp av over 470 tonn CO2-ekvivalenter. Det tilsvarer utslippene for 168 flyturer tur-retur Oslo-Bangkok.

For bærekraftig næringsliv

Sanda Ojiambo er assisterende generalsekretær i FN, nestkommanderende til Antònio Guterres. Hun er også CEO i UN Global Compact, som er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. Organisasjonen har kontorer og medlemmer over hele verden, også i Norge. NRC Group er en av medlemsbedriftene i organisasjonen.

- For Global Compact er det veldig viktig å forstå hva medlemmene våre gjør og at arbeidet og prinsippene våre også gir forretningsmessig mening for selskapene. Derfor er det flott å besøke et prosjekt som dette og se hvordan det drives bærekraftig og jobbes for å redusere forbruk og for å resirkulere, sier Ojiambo.

Ønsker strengere krav

Administrerende direktør i NRC Group Norge, Arild Ingar Moe, forteller at selskapets strategi er å bygge bærekraftig infrastruktur, og at det er gjort store investeringer, blant annet i biogassdrevne lastebiler, elektriske maskiner og kunnskap om betongteknologi.

Moe er fornøyd med at Oslo kommune har stilt krav, og mener at det er noe både staten og kommunene i større grad bør gjøre.

- Vi mener at de offentlige kundene må gå foran. Hvis kommune og stat stiller krav, vil leverandørleddet blir mer modent for å levere, sier han, og legger til at en økt kommersialisering av dette vil føre til at prisene går ned, sier Moe og utdyper:

- For å få til flere miljøvennlige prosjekter, man må tenke langsiktig og bygge kompetanse. Som leverandør er vi opptatt av at oppdragsgiverne stiller krav når det gjelder utstyr og løsninger. Det gjør at vi bygger vi kompetansen og vi bygger underentreprenørmarked og et leverandørledd som ser dette som en markedsmulighet. Og får vi gjenskapt de kravene i flere prosjekter, som Oslo kommune har gjort og sier at de skal gjøre framover, så vil fremtiden være lys for denne type prosjekter, sier Moe.

- Det er fint å være her på toppen av anlegget, sier Ojiambo etter å ha klatret opp på taket på høydebassenget. Jeg har lært mye om ny og kommende teknologi, vi har snakket om hvordan sementen her er slipper ut mindre CO2, og om lastebilene som går på biogass, noe som også gir lavt utslipp. Det er mye gjenbruk og resirkulering her, opp til 99 prosent, sier hun.Hun er også opptatt av andre bærekraftsmål som også NRC Group Norge arbeider med, for eksempel sosialt ansvar. Blant annet har et flertall av de polske betongarbeiderne i selskapet tatt fagbrev som praksiskandidater, betalt og støttet av arbeidsgiver.

- Jeg har hørt om hvordan NRC Group virkelig investerer i å lære opp arbeiderne, gi dem muligheter til å utvikle seg i faget sitt og gi en retning videre. Det er en god tilnærming til å drive gode prosjekter, i tillegg til at det gir arbeiderne større muligheter på arbeidsmarkedet.

Har lært av besøket

Sanda Ojiambo fulgte interessert med og stilte flere spørsmål da hun inspiserte byggeplassen på Tryvann.

– En del av dette besøket er å se hvordan FNs bærekraftmål gir mening for virksomheter i praksis, og jeg synes de har vist oss at man kan være miljøvennlig og samtidig gjøre godt arbeid. Dette er bare ett selskap. Vi trenger flere selskaper som tar de avgjørelsene både på kort og lang sikt som disse gjør, sa hun.