Snuoperasjon i NRC Group Norge har vært vellykket

NRC Group Norge øker lønnsomheten og hadde i andre kvartal 2022 et resultat på 18 millioner kroner, mot 2 millioner samme kvartal i fjor.

Del:

Bildet: NRC Group Norge arbeidet med å gjøre Trønder-Meråkerbanen elektrisk. Bærekrafig infrastruktur har vist seg å være lønnsomt for selskapet, i tillegg til at utslippene reduseres.

Foto: Ole Martin Wold/NRC Goup

- Vi har arbeidet med å forbedre prosessene i alle våre divisjoner, noe som har bidratt til vekst og økt lønnsomhet, sier administrerende direktør Arild Ingar Moe i NRC Group Norge.

NRC Group ga torsdag en oppdatering på resultater for andre kvartal og en oppdatering om strategi, samt nye finansielle mål og ambisjoner.

Etter en konsolideringsfase med sterk vekst drevet av flere oppkjøp, gikk det nordiske konsernet inn i en fase med redusert lønnsomhet. I løpet av transformasjon de siste tre årene, har NRC Group hatt fokus på å integrere selskapene som ble kjøpt og på å gjennomføre flere operasjonelle forbedringer. Dette har ført til mer robuste prosesser for hvordan selskapet velger og gjennomfører anbud, bedre prosesser for risikoanalyser og hvordan selskapet gjennomfører prosjekter. I dag harNRC Group en styrket organisasjon og er i en sterk posisjon for lønnsom vekst fremover.

– Nå skifter vi fokus fra transformsjon til til lønnsom vekst. Vi er klare for utnytte fordelene av vår unike nordiske posisjon og lykkes som ledende aktør innen bærekraftig infrastruktur. Dette var det femte kvartalet på rad med bedre resultater, noe som viser at snuoperasjonen vår har gitt gode resultater, sier Henning Olsen, konsernsjef i NRC Group.

NRC Group fikk et samlet resultat på 63 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot 47 millioner kroner i samme periode i fjor.

Omsetningen i den norske delen av konsernet, NRC Group Norge, var 686 millioner kroner, sammenlignet med 433 millioner kroner i andre kvartal 2021. Veksten på hele 58 % i kvartalet, var drevet av forbedringer i alle divisjoner. De økte resultatene fra 2 til 18 millioner, sammenlignet med andre kvartal i fjor, gir en margin på 2,6 prosent i kvartalet, opp fra 0,5 prosent i samme kvartal i fjor. Den økte lønnsomheten ble støttet av økt aktivitet i anlegg og bedre resultater i miljødivisjonen.

Flere store anbud er også vunnet det siste året som har bidratt til veksten i andre kvartal. Det gjelder konstruksjon av jernbane og havner, samt massetransport. Et av miljøselskapene, Gunnar Knutsen AS har hatt spesielt høy ordreinngang, og sikret NRC Group Norge en solid kontrakt på massetransport drevet av biogass.

– Å drive bærekraftig er et konkurransefortrinn for oss. På grunn av økt satsing på bærekraftig transport, er dette et voksende marked, hvor vi vil ha et konkurransefortrinn, sier Arild Ingar Moe.

– Vi vil fortsette å fokusere på lønnsomhet og kjerneprosesser for å forbedre oss ytterligere. Vår nordiske posisjon er viktig for å lykkes med videre vekst. Mer samarbeid på tvers av landegrenser gir oss konkurransefordeler i større prosjekter, sier Henning Olsen i NRC Group

Eline Dalland

Kommunikasjonsdirektør