Lærling som banemontør

Som den ledende jernbaneentreprenøren i Norden, er vi helt avhengige av dyktige banemontører. Som lærling i banemontørfaget hos oss får du ta del i store og betydningsfulle jobber.

Slik blir du lærling som banemontør i NRC Group

Vi tilbyr læreplasser med stor variasjon både i type prosjekter og arbeidssted, hvor du får mulighet til å kombinere praktisk arbeid med teoretisk forståelse. Hvis du blir en del av laget vårt som lærling i banemontørfaget, kan du forvente å få jobbe sammen med mange dyktige kolleger innen flere fagdisipliner.

Banemontørfaget handler om å bygge, drifte, kontrollere og vedlikeholde skinnegang for tog, trikk og bane. I dette faget er du med på å utvikle miljøvennlig baneinfrastruktur i Norden.

Opptakskrav til læretid som banemontør er Vg1 bygg- og anleggsteknikk eller Vg1 Teknologi og industrifag, og Vg2 Anleggsteknikk. Læretiden er to år.

Fristen for å søke om læreplass i NRC Group er 1. mars hvert år. Vi legger ut informasjon om selve søknadsprosessen god tid i forveien – følg med!

Arbeidsoppgaver som banemontør

Å få mest mulig transport over på skinner, er viktig i det grønne skiftet. Det krever solide baner – hvor transporten av både mennesker og gods kan gå med høy hastighet, tett frekvens, effektivt og sikkert. Her spiller banemontørene en avgjørende rolle.

Vi jobber både med å vedlikeholde og videreutvikle eksisterende anlegg, og å bygge helt nytt. Som lærling i banemontørfaget får du brukt dine praktiske ferdigheter, samtidig som vi sørger for at du utvikler teoretiske kunnskaper om bygging, vedlikehold og kontroll av sporanlegg, som skinner, sporvekslere og sviller.

Fadderordningen

Som lærling hos oss får du en fast veileder/fadder som følger deg gjennom læretiden, slik at du er sikret god faglig utvikling og progresjon. Du får individuell opplæring i tråd med de fagplanene som ligger til grunn.

Jobbe som banemontør etter læretiden

NRC Group er et selskap i vekst, og har alltid behov for nye, dyktige kolleger. Det gjelder også banemontører. Hos oss er det altså store muligheter for fast ansettelse etter endt læretid.

Les mer om yrkesfagene her

Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring: vilbli.no.

Lurer du på noe?

Even Hedland

Opplæringsleder