Lærling som vei- og anleggsarbeider

Som totalentreprenør bruker vi mye ressurser på vei- og anleggsvirksomhet – som er helt avgjørende for å lykkes med våre prosjekter.

Slik blir du lærling som vei- og anleggsarbeider i NRC Group

Vi tilbyr læreplasser med stor variasjon både i type prosjekter og sted, hvor du får mulighet til å kombinere praktisk arbeid med teoretisk forståelse. Hvis du blir en del av laget vårt som lærling i vei- og anleggsfaget, kan du forvente å få jobbe sammen med mange dyktige kolleger innen flere fagdisipliner.

Fristen for å søke om læreplass i NRC Group er 1. mars hvert år. Vi legger ut informasjon om selve søknadsprosessen god tid i forveien – følg med!

Arbeidsoppgaver for en vei- og anleggsarbeider

Som lærling i vei- og anleggsfaget vil du få varierte arbeidsdager med alt fra grunnarbeid, til legging av kanaler for vann- og avløp og transport.

Du lærer å bruke og vedlikeholde maskiner og utstyr. Du får også grundig opplæring i helse-, miljø og sikkerhet.

Fadderordningen

Som lærling hos oss får du en fast veileder/fadder som følger deg gjennom læretiden, slik at du er sikret god faglig utvikling og progresjon. Du får individuell opplæring i tråd med de fagplanene som ligger til grunn.

Jobbe som vei- og anleggsarbeider etter læretiden

NRC Group er et selskap i vekst, og har alltid behov for nye, dyktige kolleger. Det gjelder også vei- og anleggsarbeidere. Hos oss er det altså store muligheter for fast ansettelse etter endt læretid.

Les mer om yrkesfagene her

Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring: vilbli.no.

Lurer du på noe?

Even Hedland

Opplæringsleder