Utdanning som hovedsikkerhetsvakt

Har du lyst til å ta utdanning hos oss?
NRC Group er i stadig vekst, og nå trenger vi flere hovedsikkerhetsvakter til jernbaneprosjektene våre.
I samarbeid med Bane NOR Jernbaneskolen tilbyr vi en egen utdanning for deg som vil bli hovedsikkerhetsvakt.
Du får lønn underveis, og når eksamen er bestått får du fast jobb hos oss, med bindingstid i NRC Group på tre år. Utdanningen starter våren 2024 og varer i seks måneder.

Se filmen om utdanningen og jobben her:

Slik jobber en hovedsikkerhetsvakt

Som hovedsikkerhetsvakt har du ansvaret for trafikksikkerheten i forbindelse med arbeider og aktiviteter i og ved jernbanespor. Du har ansvar for å sikre arbeidsstedet for alle i arbeidslaget, og avgjøre om driften er sikker eller ikke. Hovedsikkerhetsvakten arbeider aktivt sammen med togledelsen og trafikkstyrere for å sikre at trafikkreglene i jernbanenettet overholdes til enhver tid.

Arbeidet med å evaluere og identifisere mulige hendelser og ulykker er en stor del av hovedsikkerhetsvaktens arbeidsdag.

Hva kreves for å komme inn på utdanningen?

Det legges vekt på søkernes personlige egenskaper og egnethet, men det er også andre krav man må oppfylle:

Krav for å kvalifisere til utdanningen:

 • Gjennomført og bestått videregående skole
 • Karakter 3 på VG2: Norsk (skriftlig og muntlig), engelsk (muntlig), grunnleggende IKT
 • Bestått inntaksprøve, helsegodkjenning og yrkespsykologisk test
 • Førerkort klasse B
 • Mulighet til å jobbe skift- og nattarbeid

Personlige egenskaper som kreves av en hovedsikkerhetsvakt:

 • Du samarbeider godt med andre
 • Du lytter til andre og snakker slik at folk skjønner hva du mener
 • Du er omtenksom og til å stole på
 • Du kan beholde roen under press
 • Du gjennomfører oppgavene dine
 • Du er nysgjerrig og liker å finne nye løsninger
 • Du er i stand til å prioritere sikkerhet ved å etterleve regelverk og rutiner
 • Du er oppmerksom og klarer å holde oversikt, selv i utfordrende arbeidssituasjoner
 • Du er systematisk og kan levere gode resultater innen planlegging og dokumentasjonsarbeid

Er dette deg?

Søk utdanningen her

Søknadsfrist: 30.11.2023

Spørsmål og svar